Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Kommunal- og beredskapsavdelinga. Avdelinga har en bred oppgaveportefølje som er knyttet til kommuneloven, plan- og bygningsloven, lov om kommunal beredskapsplikt og en rekke andre lover. Avdelinga jobber med klagesaksbehandling, lovlighetskontroll og er tilsynsmyndighet innenfor området kommunal beredskapsplikt. Andre viktige oppgaver er veiledning innenfor kommunal økonomi og tildeling av skjønnsmidler. Dialogen med kommunene er en sentral oppgave. Avdelinga har 18 medarbeidere.

Rådgiver - st nr 16/17

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  141478
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger