Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Kommunal- og beredskapsavdelinga. Avdelinga har en bred oppgaveportefølje som er knyttet til kommuneloven, plan- og bygningsloven, lov om kommunal beredskapsplikt og en rekke andre lover. Avdelinga jobber med klagesaksbehandling, lovlighetskontroll og er tilsynsmyndighet innenfor området kommunal beredskapsplikt. Andre viktige oppgaver er veiledning innenfor kommunal økonomi og tildeling av skjønnsmidler. Dialogen med kommunene er en sentral oppgave. Avdelinga har 18 medarbeidere.

Rådgiver - st nr 16/17

«Brenner» du for samfunnssikkerhet og beredskap?

 

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap har en ubesatt, fast stilling som rådgiver og leter nå etter deg som vil være med på å videreutvikle dette fagområdet hos oss.

 

Vi samarbeider tett med kommunene i fylket gjennom veiledning, tilsyn og behandling av planer etter plan- og bygningsloven. I tillegg samarbeider vi med en rekke regionale og nasjonale aktører angående forebygging og håndtering av uønskede hendelser, blant annet gjennom fylkesberedskapsrådet. Vår samordningsrolle innebærer også ansvar for å rullere og følge opp Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland (FylkesROS).

 

Seksjonen planlegger, gjennomfører og evaluerer øvelser med kommunene og regionale samarbeidsetater, og har ansvar for sikkerhetsklarering, gradert samband og utvikling av totalforsvaret. Seksjonen utgjør Fylkesmannens stab ved krisehåndtering og består av fire medarbeidere.

 

Hva som blir dine viktigste oppgaver vil avhenge av din kompetanse, dine interesser og hvordan du kan komplettere vårt øvrige team. Kommunrettede tilsyn, veiledning overfor kommuner, samordning, planlegging og gjennomføring av øvelser vil uansett være en viktig del av dine oppgaver. Det forutsettes fleksibilitet i forhold til endringer av oppgaver over tid.

 

Du må ha relevant høyere utdanning gjerne på masternivå, og du må kunne sikkerhetsklareres. I tillegg er det ønskelig med erfaring fra beredskapsarbeid og offentlig forvaltning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi ønsker også at du

 • kommuniserer klart og presist på norsk, både muntlig og skriftlig
 • liker å jobbe i team og med overordnede oppgaver
 • er reflektert og bevisst din rolle i forvaltningen
 • kan jobbe helhetlig, strukturert og målrettet
 • tar initiativ, kan jobbe selvstendig og oppnår resultater
 • har gode digitale ferdigheter

Stillingen har 6 måneders prøvetid

 

Vi tilbyr

 • et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger i en utviklingsorientert organisasjon
 • lønn som rådgiver i kode 1434 fra kr. 459 100,- til kr. 558 500,- pr år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • raus arbeidsgiverpolitikk
 • gode velferdsordninger
 • arbeidssted i Bodø

Info om Bodø:

Bodø kommune: http://www.bodo.kommune.no

Bodø i vinden: http://www.bodo.no

Avisa Nordland: http://www.an.no

Bodø Nu: http://www.bodonu.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til underdirektør på seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Karsten Steinvik – tlf 950 76 842 og e-post fmnokst@fylkesmannen.no eller kommunal- og beredskapsdirektør Egil Johansen tlf 924 46 201 og e-post fmnoejo@fylkesmannen.no.

 

Søknadsfrist: 21.9.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  141478
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger