Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Postdoktor innen biostatistikk – ref.nr. 17/03105

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig en 4-årig postdoktorstilling innen biostatistikk. Stillingen finansieres av fakultetet.

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har ca 160 ansatte, fordelt på forskergrupper og administrasjon. For tiden er det ca. 50 doktorgradsstudenter og omlag 500 bachelor- og masterstudenter ved fakultetet. KBM er et naturvitenskapelig fakultet, med undervisnings-, forsknings-, formidlings- og oppdragsvirksomhet rettet mot mat, bioteknologi og miljø. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk, biostatistikk og analysemetodikk, samt næringsmiddelteknologi og - kvalitet. Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm .  

 

 

Prosjekt

Postdoktoren vi skal tilsette vil være knyttet til gruppen Biostatistikk, som underviser i statistikk og bioinformatikk. Gruppemedlemmene har stor forskningsaktivitet, med omfattende prosjektvirksomhet både innenfor og utenfor fakultetet.

 

 

Arbeidsoppgaver

Postdoktoren som tilsettes, skal forske og undervise, og oppgavene vil være:

 • Emneansvar for, undervisning og medvirkning i emner i statistikk og bioinformatikk (eks. emnene Stat100, Stat200, Stat210, Stat340).
 • Utvikle undervisningsmateriell og evt. nye emner.
 • Veiledning av masterstudenter og ph.d.-stipendiater
 • Undervisning på bachelor-, master- og ph.d-nivå, samt etter - og videreutdanning. På høyere grad må undervisning kunne foregå på engelsk. På lavere grad skal undervisningen foregå på norsk (evt annet skandinavisk språk).
 • Undervisning i og utvikling av etter- og videreutdanningskurs.
 • Forskning: Søkere må legge ved en skisse (2-3 sider) til forskningsprosjekter. Skissen ferdigstilles i samarbeid med en fast vitenskapelig ansatt i biostatistikkgruppen etter ansettelse. Kandidater med forskningsinteresser som harmonerer med Biostatistikkgruppens og fakultetets (KBM) forskningsinteresser vil bli prioritert.
 • Enkelte administrative oppgaver.

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Den som ansettes må:

 • Ha ph.d. eller tilsvarende innen statistikk.
 • Ha undervisningserfaring i statistikk på universitetsnivå.
 • Engelskkunnskap på et nivå som kreves for artikkelskriving, undervisning og kommunikasjon med fremmedspråklige kollegaer og studenter.
 • Norskkunnskaper på et nivå som kreves for undervisning av lavere grads studenter.

 

Personlige egenskaper/ egnethet

 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Gode evner til formidling og kommunikasjon.
 • Innsatsvilje og motivasjon for undervisning og for å utvikle undervisningen.
 • Kreativitet og evne til å jobbe selvstendig med forskningsprosjekter.
 • Analytisk evne og akademisk tilnærming til problemstillinger.

 

NMBU tilbyr

Et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

Utfordrende arbeidsoppgaver.

Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Ulike velferdsordninger.

 

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor,

(ltr.57-77), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen

 

 

Nærmere opplysninger:

For nærmere opplysninger: Ta kontakt med professor Thore Egeland, Thore.Egeland@nmbu.no.

 

 

Sende søknad

Søknad med vedlegg, inkl skisse til forskningsprosjekt, sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 25
.09.2017

 

 

Sending av dokumenter

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk, sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 17/03105 til NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås.

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  141304
 • Intern-ID
  17/03105
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger