NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for energi- og prosessteknikk

 

Rådgiver – vikariat (IV-182/17)

Institutt for energi- og prosessteknikk ønsker å sikre profesjonell planlegging, gjennomføring, rapportering samt evaluering av prosjekter og har i den forbindelse et ledig vikariat i 100 % stilling som rådgiver i perioden 15.10.2017 – 31.08.2018. Stillingen vil være organisert i administrasjonsgruppen og rapporterer til kontorsjefen ved instituttet.
 
Instituttet driver utdanning og forskning innenfor hele energiområdet og har for tiden 39 faste vitenskapelige ansatte, 11 professor II og ca 90 PhD-stipendiater. I administrasjonsgruppen er det 15 ansatte og i laboratorier/ verksteder 20 ansatte. Vi er et institutt som har hatt betydelig vekst de siste årene. Fokuset på eksterne prosjekter er stort, og vi har en stor prosjektportefølje. Vi driver undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Instituttet har et godt arbeidsmiljø og den enkelte har et eget ansvar for å bidra til dette. Vi søker en person som ønsker å arbeide i et aktivt miljø mad stor prosjektaktivitet. 
 
Sentrale ansvarsområder

Stillingsinnhold:
 • Pådriver, rådgiver og administrativ støtte i gjennomføring av ulike eksternfinansierte prosjekter i faggruppene ved instituttet
 • Ansvar for økonomistyring og pålagt rapportering innenfor hvert prosjekt sammen instituttets prosjektøkonomer
 • Koordinere større søknader og bistå med planlegging/ budsjettering i samarbeid med prosjektøkonom
 • Oversikt over prosjektportefølje, følge opp/planlegge ressursbruk for pågående og kommende aktiviteter på faggruppenivå
 • Oppgaver knyttet til daglig drift og oppfølging av faggruppens ansatte, også HR-info, samt generell administrativ støtte

Krav til bakgrunn og kompetanse:
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, helst innenfor en av instituttets fagområder, statsvitenskap eller økonomi
 • Svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket vil for en stor del være engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra offentlig administrasjon/universitetssektoren
 • Erfaring med prosjektetablering, prosjektledelse og oppfølging
 • Kjennskap til Norges forskningsråds programmer og virkemidler, samt gjerne europeiske/ internasjonale finansieringskilder
Vi vektlegger følgende:
 • Motivasjon, interesse og personlig egnethet
 • Evne til å ta initiativ, være proaktiv og jobbe selvstendig
 • Evne til å være strukturert og til tider tåle høyt arbeidspress
 • Evne til å jobbe med mange prosjekter samtidig
 • Gode samarbeidsevner, både internt og overfor våre eksterne samarbeidspartnere
 • Fordel om man er vitebegjærlig og nysgjerrig
Lønn og vilkår:
Den som tilsettes vil bli innplassert i Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver. Normalt vil stillingen avlønnes fra kr 485 700 – 666 900, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.
 
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må være forberedt på mulige endringer i arbeidsområdet og involvering i andre prosjektoppgaver i løpet av tilsettingsperioden.

Vi tilbyr:
 • Varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt for å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kontorsjef Tove Rødder, epost tove.rodder@ntnu.no, tlf 73 59 39 45.

Søknad med cv, relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV-182/17.

 
Søknadsfrist: 20.09.2017

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Jobbnorge-ID
  141298
 • Intern-ID
  IV-182/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger