Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Prosjektøkonom (seniorkonsulent)

Ved Kontor for etter-, videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, er det ledig fast stilling som prosjektøkonom (seniorkonsulent).

 

Kontoret er plassert i Seksjon for forskning og ekstern samhandling. Seksjonen skal blant annet bidra til å utvikle høgskolens etter- og videreutdannings- og forskningsstrategi og forvalte høgskolens eksternt finansierte portefølje. Seksjonen er også ansvarlig for inngåelse av samarbeid med andre institusjoner i sektoren og med samfunns- og næringsliv, og arbeider derfor tett med alle fagavdelingene ved høgskolen.

 

Kontor for etter-, videreutdanning og oppdragsvirksomhet er pådriver for innhenting av eksterne oppdrag og veileder fagmiljøene i utvikling og av bidrags- og oppdragsprosjekter.

Vi søker en medarbeider som ønsker å jobbe i et dynamisk miljø, og som liker å arbeide selvstendig og ta ansvar. Forvaltning av høgskolens varierte portefølje krever at en liker å jobbe både med tall og med mennesker, med kontakt ut mot mange prosjektledere og oppdragsgivere 

 

Ansvars- og arbeidsområder

Stillingen er tillagt ansvar for økonomisk saksbehandling knyttet til eksterne finansieringskilder ved høgskolen - både offentlige og private midler, herunder Norges Forskningsråd og EU.

 

Dette innebærer blant annet ansvar for:

 • Budsjettering og veiledning ved utforming av søknader om prosjektstøtte, underveisrapportering og sluttrapportering
 • Økonomisk prosjektstyring og -oppfølging på bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter, avstemming og resultatoppfølging på prosjektnivå
 • Regnskapsrapporter, informasjon og oppfølging til fagmiljø og prosjektledere
 • Intern og ekstern rapportering og analyse av regnskapsdata
 • Betalingsoppfølging og ompostering

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå, ti tillegg til:

 • Kjennskap til universitets- og høgskolesystemet
 • Relevant praktisk arbeidserfaring innen fagfeltet
 • Kjennskap til regelverk for ekstern finansiering, Agresso økonomisystem, økonomirutiner
 • Saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Gode kunnskaper i regnskap/økonomi og god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk vil bli tillagt vekt

Det legges vekt på egenskaper som

 • Evne til samhandling
 • Kommunikasjon
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert og målrettet 

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1363 seniorkonsulent, årslønn mellom 451 300 kr og 527 500 . Av lønnen vil det bli trukket 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endring i stillingens innplassering i organisasjonen og ansvarsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med

innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

 

Hjemmeside

 

Kontaktpersoner:

Kristin Reiso Lawther, tlf: 55 58 59 72

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  141250
 • Intern-ID
  17/05588
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger