Barne-, ungdoms- og familieetaten

Clausenengen ungdomshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. 

Region Midt-Norge består av fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Clausenengen ungdomshjem er en statlig barnevernsinstitusjon for ungdom i alderen 12 - 18 år. Institusjonen ligger i Kristiansund på Nordmøre, og har plass til 5 ungdommer.

Miljøarbeidere - 4 faste deltidsstillinger som hvilende nattevakter

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansund
 • Jobbnorge-ID
  141210
 • Intern-ID
  Midt 52/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger