Barne-, ungdoms- og familieetaten

Harstad og Narvik familievernkontor

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligse fylkene med totalt ca 700 ansatte.

Harstad og Narvik familievernkontor har et tverrfaglig sammensatt personale med til sammen 8,2 stillinger. Kontoret betjener Sør-Troms og Ofotenområdet med nær 70 000 innbyggere.

Konsulent - fast 50 % stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Harstad – Hárstták
 • Arbeidssted
  Harstad
 • Jobbnorge-ID
  141192
 • Intern-ID
  Nord 73/17
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger