Barne-, ungdoms- og familieetaten

Kommunikasjon

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, og likestillingssdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger for tiden i Oslo, men flytter til Lillestrøm i januar 2017. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Kommunikasjonsrådgiver med ansvar for nett og digitale flater

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  141151
 • Intern-ID
  Øst 102/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger