Er du løsningsorientert og inkluderende?


Finnmarkskystens perle søker oppvekstsjef. Søker du spennende faglige utfordringer og storartet natur?

Måsøy kommune har ledig stilling som sektorleder for oppvekst – blir du med på laget?

Havøysund er en perle ved kysten mellom fjellene på 71 grader nord. Her har du naturen rett utenfor døren og kort vei til jobb. Du kan kombinere en trivelig jobb med fjellturer, skigåing, fjell- og havfiske. Hovednæringen i kommunen er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer

2. gangs utlysning - Sektorleder for oppvekst

Som sektorleder for oppvekst vil du ha ansvar for skole, barnehage, enhet for barn og unge (PPD, helsesøstertjeneste, barnevern, miljøterapeut, jordmortjeneste og ungdomsleder) og bibliotek. Vi ønsker en person med ledererfaring og pedagogisk utdanning, minimum høgskolenivå. Du har en positiv holdning til samarbeid/fleksibilitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Måsøy kommune har gode resultater på nasjonale prøver og god kvalitet og kompetanse i oppvekstsektoren.


Sektorleder for oppvekst vil være en del av nettverket til RSK Vest-Finnmark.
RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.


RSK Vest-Finnmark ivaretar og koordinerer utviklingen av barnehagene og skolene i de 7 kommunene i Vest-Finnmark, ved at oppvekstlederne, de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft. Slik kan ressursene benyttes på en effektiv måte.


Arbeidsoppgaver

 • Fag-, økonomi-, personal- og resultatansvar og inngår i rådmannens ledergruppe

 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av faglig kvalitet

 • Lederoppfølging av rektorkollegiet samt resultatområdets stab

 • Oppfølging av kvalitet i de enkelte virksomhetsområder

 • Ekstern rapportering

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/ universitetsutdanning med pedagogikk og ledelse

 • Erfaring fra offentlig virksomhet, fortrinnsvis fra kommunal sektor

 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid

 • IT- og tallforståelse

 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med politiske prosesser

Ønskelig med ledererfaring, fortrinnsvis fra utdanningssektoren og god kunnskap om skole og barnehage. Ledererfaring vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Har en lederfilosofi basert på åpenhet, tillit, ærlighet, lojalitet, integritet og stolthet

 • Evne til å lytte, motivere og inspirere

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt gode analytiske ferdigheter

 • Løsningsorientert, målbevisst, utviklingsorientert og beslutningsdyktig

 • Resultatorientert og har god økonomiforståelse

 • Gode samarbeidsevner og en tydelig kommunikasjonsform

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et aktivt og spennende miljø

 • Gode pensjonsordninger

 • Muligheter for kurs og videreutdanning

 • Dekning av flytteutgifter etter kommunale vedtekter

 • Lønn etter avtale

   

Måsøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning, KLP. De som bor og arbeider i Finnmark får ettergitt studiegjeld etter gjeldende regler fra Lånekassen.


Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette vil i de tilfeller varsles. Offentlighetsloven § 25.


Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder


Kontaktpersoner

Lill Torbjørg Leirbakken, Rådmann. Tlf.: 784 24 000 / 482 41 623 eller e-post: lill.torbjorg@masoy.kommune.no

 

Søknad sendes

Elektronisk søknad med CV og attester sendes via www.jobbnorge.no

 

Søknadsfrist 30. november 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Måsøy kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Måsøy
 • Arbeidssted
  Havøysund
 • Jobbnorge-ID
  141098
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger