Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.com

LEDIG UNDERVISNINGSSTILLING VED KJØLLEFJORD SKOLE

 

 

Kjøllefjord skole er en fulldelt grunnskole med 133 elever. Skolen har SFO tilbud og er samlokalisert med videregående skole, LOSA. Skolen har IKT, vurdering for læring og TILSS som særskilte satsningsområder. Hos oss har vi fokus på, faglig utvikling, læring, trivsel og godt arbeidsmiljø for ansatte og elever.  

 

Ledige undervisningsstillinger ved Kjøllefjord skole

 

Kjøllefjord skole vil ha ledig inntil 2 undervisningsstillinger i form av vikariat og faste stillinger, samt 70% stilling som inspektør 2. Gjelder fra 01.09.17.

Vi søker etter lærere med undervisningskompetanse i norsk, engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk og samisk både på ungdomstrinnet og barnetrinnet. I tillegg har vi behov for lærere med kompetanse i norsk- og fagopplæring for fremmedspråklige. Andre fag vil også kunne være aktuelle. For stillingen som inspektør 2 er det ønskelig med erfaring som rådgiver og sosiallærer.

 

Vi ønsker:

 • Lærere som er opptatt av barn- og unges læring og utvikling
 • Lærere som tar ansvar, som er faglig engasjert samt holder seg faglig oppdatert
 • Lærere som deltar aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Lærere som bidrar til dialog og relasjonsbygging med elever og foreldre
 • Lærere som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning
 • Lærere som har gode IKT ferdigheter og som bruker dette aktivt i sin undervisning

Utenlandske søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

 

Vi oppfordrer menn til å søke.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver i en skole i utvikling.

 

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk
 • Det må oppgis to referanser av nyere dato
 • Ved ansettelse skal det legges fram politiattest og helseattest.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Kommunen har gode velferds- og personalpolitiske ordninger, bl.a. flyttegodtgjørelse.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved søknaden, men medbringes til eventuelt intervju eller ved forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

 

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Tilsetting i Lebesby kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.

 

Søknadsfrist: 01.09.17

 

For nærmere informasjon om stillingen:

Kenneth Nygaard tlf: 97 99 09 61 eller kenneth.nygaard@lebesby.kommune.no

 

 

 

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Lebesby kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Lebesby
 • Arbeidssted
  Kjøllefjord
 • Jobbnorge-ID
  141096
 • Intern-ID
  ESA 17/833
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger