Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi straks 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet høgskole og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt, og du har lavere skatt.

Virksomhetsleder for Flyktningetjenesten

Alta kommune har vedtatt å opprette en egen virksomhet der en samler ansvar for bosetting og integrering av flyktninger i kommunen.  Den nye virksomheten vil ha ansvar for introduksjonsprogram og bosettingsarbeid for enslige mindreårige flyktninger og ordinære flyktninger med familier frem til programmet avsluttes.  Bosettingstallet for Alta kommune er 45 flyktninger per år inklusive enslige mindreårige.  Virksomheten skal være operativ fra 01.01.18.

 

Vi søker virksomhetsleder for Flyktningetjenesten i Alta kommune.

Vi søker en strategisk, målrettet og tydelig leder som vil lede og utvikle tjenesten. Den vi søker må ha evne til å bygge felles kultur, lede sammen med andre, kommunisere godt og finne løsninger innenfor rammen av fag og økonomi – og i forhold til tilgrensende fagområder og virksomheter. Vi søker en leder som har interesse for kvalitetsutvikling og som vil arbeide målbevisst for et godt tilbud til tjenestens brukere.  Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetens økonomi, faglig utførelse og personaladministrasjon. 


Arbeidsoppgaver:

Virksomhetsleder har det overordnede faglige ansvaret for tjenesten, i tillegg til ansvar for personal og økonomi. Kvalitets- og utviklingsarbeid står sentralt; tjenesten skal oppfylle kommunens mål med hensyn til bosetting og integrering av flyktninger, med særlig fokus på overgang til ordinær utdanning og arbeid. Virksomhetsleder sitter i ledergruppa til kommunalleder og er delegert vedtaksmyndighet og kontrollfunksjon i bosettings- og integreringsspørsmål. Samarbeid med relevante statlige, kommunale og frivillige instanser er en viktig del av stillingen, i tillegg til budsjettkontroll, søknader om tilskudd, rapportering og andre administrative oppgaver. 


Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning som er relevant for stillingen. Ledererfaring og/eller lederutdanning, kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling og kjennskap til fagområdet er ønskelig.


Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. 
 • Løsnings- og utviklingsorientert, strukturert og inkluderende.
 • Tydelig og handlekraftig - med evne til gjennomføring. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi kan tilby:

 • Alta kommune kan tilby en spennende jobb i en enhet med svært viktige oppgaver.  Du vil få mulighet til å utvikle deg selv som leder og du kan dele erfaringer i samarbeid med andre kommunale ledere.
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Annet:

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Minst to referanser må oppgis

Søknad sendes elektronisk på Alta kommunes hjemmeside www.alta.kommune.no. Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsetting. Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

 

For nærmere opplysninger kontakt Svein O Hansen, virksomhetsleder for Barn og ungetjenesten, telefon 952 08 627.

 

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

 

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser. 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Alta kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Alta
 • Jobbnorge-ID
  141090
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger