Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark

Fylkesmannen skal fra 01.01.2019 fusjoneres med Fylkesmannen i Vestfold. Kontorsted vil fra dette tidspunkt bli Tønsberg.

Rådgiver/jurist - klagesaker etter plan- og bygningsloven


Har du lyst til å bli en del av et sterkt fagmiljø innen plan- og bygningsrett?

På miljøvernavdelinga er det en egen faggruppe med 4 saksbehandlere som i hovedsak arbeider med klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi skal nå utvide staben med en ny fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver(jurist) knyttet til faggruppe plan- og bygningsrett. Vi søker en strukturert og effektiv jurist som kan utfylle vårt sterke fagmiljø innen plan- og bygningsrett.


Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling av klagesaker etter plan- og bygningsloven med hovedvekt på byggesaker og reguleringssaker.

 • Veiledning innen plan- og bygningsrett, primært rettet mot kommunene.

 • Veiledning internt på embetet innenfor samme fagfeltet.

 • Saksbehandling og rådgiving knyttet til andre klagesaker innen miljøvernavdelingens ansvarsområde kan også være aktuelt.

Kvalifikasjoner som kreves for stillingen:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig forvaltning. Erfaring fra arbeid med plan- og bygningsloven vil bli tillagt særlig vekt.

 • Avhengig av søkertilfanget vil vi vurdere også nyutdannede som aktuelle.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

 • Stor arbeidskapasitet med effektiv oppgaveløsning.

 • Evne til å se praktiske løsninger innenfor rammene av et komplisert regelverk.

 • Konstruktiv bidragsyter i et sterkt fagmiljø, både innen plan- og bygningsrett, men også innen miljøforvaltning generelt.

Fylkesmannen tilbyr blant annet:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.

 • God muligheter til kompetanseutvikling med bl.a. deltagelse i regionale nettverk og nasjonale konferanser innen fagområdet

 • God personalpolitikk og velfungerende medbestemmelsesordninger.

 • Gode pensjons- og boliglånsordninger

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Siden vi står fremfor en organisasjonsendring med flytting av embetet til Tønsberg, vil vi i en overgangsfase frem til 1.1.2019, kunne vurdere særlige tilretteleggingstiltak for kandidater som fram til dette tidspunkt vil ha lang reisevei.

   

  Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434, normalt fra kr. 500 000 – kr. 540 000). For spesielt godt kvalifiserte personer tilbyr vi lønn som seniorrådgiver kode 1364, normalt fra kr 548 000 – kr 580 000. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til statens pensjonskasse.

   

  Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi søker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne. Informer oss gjerne om dette.

   

  Henvendelser kan gjøres i fortrolighet frem til søknadsfristens utløp. Senere blir søkernes navn gjort kjent i offentlig søkerliste.

   

  For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med miljøverndirektør Hans Bakke tlf. 35586160/94196055 eller nestleder Ingvar Oland tlf. 35586165/97089709.

Vi ber om at søknad, vedlagt vitnemål og relevante attester, sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Referanser bes oppgitt.

 

Søknadsfrist: 03.09.17

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Telemark
 • Nettside
 • Kommune
  Skien
 • Arbeidssted
  Kontorsted vil være Tønsberg fra 01.01.19.
 • Jobbnorge-ID
  141089
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger