NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


HR-konsulent (seniorkonsulent - 100 % fast)

Ved Det humanistiske fakultet, NTNU er det ledig stilling som seniorkonsulent ved fakultetsadministrasjonen, HR- og HMS-seksjonen. Seksjonen har ansvar for alle områder innenfor HR og HMS, samt arealmessig infrastruktur for fakultetsadministrasjonen og instituttene som er knyttet til fakultetet. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering og saksbehandling knyttet til tilsetting i midlertidige og faste stillinger (både vitenskapelige og administrative)
 • Lederstøtte i forbindelse med personalplanlegging
 • Oppfølging av ansatte
 • Generelle administrative oppgaver og saksbehandling innenfor HR-området

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker at du har høyere utdanning på masternivå innenfor relevant fagområde. Utdanningskravet kan fravikes ved annen relevant utdanning kombinert med relevant erfaring. Erfaring fra arbeid innenfor stillingens ansvarsområder som blant annet rekruttering/rådgivning vil bli tillagt vekt. Vi ønsker også at du har kjennskap til universitets- og høgskolesektoren spesielt eller fra kunnskapsbedrifter generelt. Dersom du har kunnskap om statlig lov- og regelverk er dette en fordel. Gode engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig) er en forutsetning.

 

Personlige egenskaper som evne til å ta initiativ, tenke analytisk, systematisk og løsningsorientert, samt gode samarbeidsevner og evne til kommunikasjon tillegges stor vekt. God forståelse for støttefunksjonen for ledere og ansatte er også en forutsetning. Du må kunne arbeide selvstendig, effektivt og med høy kvalitet, også under tidspress og med ulike saker parallelt. Det er viktig at du har evne til å kombinere helhetstenkning med praktisk utviklingsarbeid.
 
Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø.

 

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (kode 1363). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 473 100 – 516 000,- pr år. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Den statlige arbeidsstyrken skal i største mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring utfordres derfor til å søke jobb i staten.

 

Mer informasjon om Det humanistiske fakultet finner du på: www.ntnu.no/hf.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Espen Eiken, tlf. 928 17 182, e-post: espen.eiken@ntnu.no eller HR-rådgiver Åse Marit Skarholt, tlf. 73 59 76 73, e-post: ase.marit.skarholt@ntnu.no.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet har søkerne krav på å bli varslet.

 

Søknad skrives og sendes elektronisk via stillingsdatabasen Jobbnorge, nettadresse: http://www.jobbnorge.no. Merk søknaden med jnr. HF 17-039. Søknadsfrist 27.08.17.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  141085
 • Intern-ID
  HF 17-039
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger