Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Lesesenteret er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og består av rundt 70 dyktige og engasjerte medarbeidere. Senteret utfører oppgaver på universitetet knyttet til utdanning og forskning, og er i tillegg et nasjonalt senter med ansvar for å styrke arbeid med språkutvikling i barnehager, og leseopplæring og leseutvikling i skoler over hele landet. Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing, og kjennetegnes av et ambisiøst og framoverlent arbeidsfellesskap. Senteret samarbeider med en lang rekke kompetanse- og forskningsmiljø nasjonalt, og har dessuten et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid.

Senterleder Lesesenteret

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  141044
 • Intern-ID
  30075827
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger