Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal iverksette Stortingets og Regjeringens beslutninger. Arbeidsoppgavene dekker et meget vidt felt og omfatter blant annet tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, utdanning, helse-, sosial- og familierettslige saker, sivilt beredskap og oppgaver innenfor landbruk- og miljøvernsektoren.

Ledig fast stilling som rådgiver

Hos Fylkesmannen i Vestfold er det ledig fast stilling (100%) som rådgiver ved Juridisk avdeling, faggruppe vergemål.

Juridisk avdeling har i dag ca 20 årsverk og er en av 5 avdelinger hos Fylkesmannen i Vestfold. I faggruppe vergemål er det tilknyttet 11 årsverk. Vi kan tilby utfordrende og varierte oppgaver i et travelt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.

Arbeidsoppgaver
Fylkesmannen overtok som vergemålsmyndighet i førsteinstans fra 01.07.2013, og stillingen vil inngå i faggruppen som arbeider med vergemål. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot behandling av vergemålssaker, herunder opprette/endre vergemål og økonomiske disposisjoner som søknad om uttak fra konto, forskudd på arv etc.

Kvalifikasjoner 
Vi søker primært en person med juridisk kompetanse (Cand.jur. og Master i rettsvitenskap), men også personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn kan søke. 

Erfaring med saksbehandling på vergemålsområdet vil tillagt stor vekt, samtidig som erfaring fra offentlig forvaltning vil tillegges vekt.

Personlige egenskaper
Stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner, selvstendighet, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det forutsettes god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
- Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
- Gode sosiale vilkår med fleksibel arbeidstid og statlige pensjonsordninger
- Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 med årslønn i et spenn fra kr 480.000 til kr 590 000(inkl. OU-fond kr 400). Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

Generelle opplysninger
Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Fra og med 01.01.2019 slås vi sammen med Fylkesmannen i Telemark.

Vi tar forbehold om endring av stillingens oppgaver.

Søkers navn kan bli offentliggjort jf. offl. § 25, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Ytterligere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til avdelingsdirektør Per Arne Andreassen, tlf. 33 37 11 54 eller fagsjef Lars Gustavsen, tlf. 33 37 11 52.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Vestfold
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  141005
 • Intern-ID
  2017:6
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger