Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Vi søker en utviklingsorientert direktør til å lede region Nord

Vi søker kandidater som blir motivert av å bidra til fornying og verdiskaping.  

I 2016 ble region Troms og region Finnmark slått sammen til region Nord. Dette er nå Fiskeridirektoratets største region målt i antall ansatte og er samtidig den største regionen i geografisk sammenheng. Regionen har ca 80 ansatte fordelt på fire seksjoner, spredt langs kysten av Troms og Finnmark. Regionledelsen er basert i Tromsø.

Region Nord dekker et av de meste spennende områdene for bærekraftig næringsutvikling innen sjømat i Norge. Fiskeri er en tradisjonsrik og viktig næring i regionen, samtidig som havbruk får stadig større betydning. En av de viktigste oppgavene for en regiondirektør er derfor å sørge for en god og fremtidsrettet forvaltning som legger til rette for ønsket utvikling i begge næringene. Regiondirektøren skal videre sørge for at Fiskeridirektoratet er en viktig premissleverandør og tydelig aktør i regionen.

Ansvaret for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er lagt til region Nord. Sjøtjenesten sin hovedoppgave er å overvåke og følge opp utøving av fisket og sørge for innsamling av viktig kunnskap for forskning og forvaltning både til havs og langs hele kysten. Sjøtjenesten er et nasjonalt strategisk ansvarsområde som styres fra region Nord. Sjøtjenesten er under endring og skal fornye flåten sin.

Vil du bli den neste regiondirektøren i region Nord? 

 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og administrativ ledelse av regionen
 • Bidra til at regionen fornyes og digitaliseres i tråd med virksomhetens mål
 • Delta i fiskeridirektørens ledergruppe
 • Ansvar for at Fiskeridirektoratet oppfattes som en sentral og tydelig premissgiver for realisering av potensialet i sjømatnæringene i regionen
 • Representere Fiskeridirektoratet på relevante arenaer og være et bindeledd mellom aktørene i næringene og forvaltningen

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring
 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Fordel med god kjennskap til næringene
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres

 

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 813.000,- til kr 860.000,- pr år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderers
 • Muligheten til å bidra i utviklingen av vår nordligste landsdel
 • Engasjerte kollegaer som tror på Norge som sjømatnasjon

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å delegere og prioritere
 • Samarbeidsevne
 • Må kunne tåle press
 • Gjennomføringsevne
 • Digitalt anlagt

 

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Kontaktperson: Fiskeridirektør Liv Holmefjord, tlf 03495 i Norge / +47 800 30 179 fra utlandet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Fiskeridirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Kystens Hus, Stortorget 1
 • Jobbnorge-ID
  140876
 • Intern-ID
  33/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger