1Kvæfjord kommune ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret Borkenes er det 20 km til festspillbyen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Kommunen har ca 3.100 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

Sykepleiere, 80-100 %

Kvæfjordheimen sykehjem har 2 avdelinger med totalt 24 plasser. Stillingene er i to-delt turnus. Sykehjemmet ledes av enhetsleder, mens det er en avdelingssykepleier på hver avdeling. Hver avdeling har sine ansatte. Som sykepleier må en påregne å ha ansvar for begge avdelingene.

 

Som sykepleier vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Pasientene har ulike hjelpebehov slik at det gis sykepleie på flere områder. Du får muligheten til å følge pasientene tett samt ha egne primærpasienter.

Sykehjemmet har eget rom for palliativ sykepleie. Det er og tilrettelagt for å ha pasienter med behov for isolasjon ved smitte. Sykepleierne arbeider tett opp mot kreft- og demens teamet i kommunen.

 

For en av stillingene er det ønskelig å få tilsatt sykepleier med tilleggsutdanning eller relevant praksis for å ivareta funksjon som avdelingsleder når nåværende leder går i permisjon. Vikariatet vil vare i 1 år med mulighet for overgang til annen ledende funksjon på sykehjemmet.

 

Vi kan tilby:

Lønn etter gjeldende avtale

God opplæring

Stort faglig fokus

Godt arbeidsmiljø

Et sykehjem i endring med fokus på utvikling av arbeidsplassen.

En arbeidsplass med stor andel av fagutdannet pleiepersonell

Muligheter til å jobbe i ulike team, også på tvers av enhetene

 

Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som sykepleier

Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Datakunnskaper med evne til å utvikle disse

 

Personlige egenskaper:

Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig må du kunne være en del av et team

Du må være delaktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø

Du må vise interesse for å utvikle deg selv både personlig og faglig

Du må vise interesse for å utvikle fagmiljøet ved å komme med tanker og ideer til endring/forbedring.

Godt humør er en fordel.For nærmere informasjon om stillingen kontaktes enhetsleder Vera Johnsen på tlf:770 23369 eller mobil: 918 53995.

 

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

 

 

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse, på lik linje med politiattest.

 

 

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

 

 

Søknadsfrist settes til 20.08.17.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.


 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Kvæfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Kvæfjord
 • Arbeidssted
  Kvæfjordheimen sykehjem
 • Jobbnorge-ID
  140862
 • Intern-ID
  Stillnr. 28/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger