Kvæfjord kommune ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret Borkenes er det 20 km til festspillbyen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Kommunen har ca 3.100 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

Enhetsleder i Rus- og psykiatritjenesten

 

Vil du være med på å skape noe nytt?

Da er kanskje denne stillingen noe for deg!


Kvæfjord kommune har vedtatt å utvide enheten for Rus og Psykiatritjeneste, og søker etter ny enhetsleder. Stillingen vil være lokalisert sammen med 6 enhetsledere i helse- og omsorg, noe som gir gode muligheter for vekst og utvikling som leder.


Tjenesten disponerer tilsammen 20 årsverk som er fordelt på enhetsleder, 2 avdelingsledere, verne- og sykepleiere hvor flertallet også har videreutdanning, samt helsefagarbeidere. Tjenestene som tilbys er individuelle støtte- samtaler, koordinering og oppfølging til mestring av dagliglivet, ettervern m.m. Tjenesten drifter ellers 2 bofelleskap med heldøgns tilbud, lokal Møteplass og i samarbeid med Harstad kommune og Spesialisthelsetjenesten drives også «Møteplassen as» samt « Pårørende Møteplass» - begge lokalisert i Harstad. Kommunen deltar i prosjekt for videreutvikling av rus – og psykiatritjenestetilbud – FACT - sammen med Spesialisthelsetjenesten Unn og nabokommunene Harstad og Skånland. Kommunen har lyst ut stilling som kommunepsykolog, og denne vil bl.a tilknyttes Rus- og psykiatritjenesten.


Det er et økende behov for tjenester til denne målgruppa, og kommunen har vedtatt å etablere en større og mer robust Rus og psykiatritjeneste. Prosessen med etablering av en større tjeneste er i gang, ekstern organisasjonspsykolog bistår oss i prosessen – så nå venter vi på at du søker og bidrar til å få etablert en fremtidsrettet og godt tjenestetilbud til denne gruppa.

 

For stillingen gjelder følgende:

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
 • Ønskelig med lederutdanning samt erfaring fra administrativ ledelse/økonomi/personalforvaltning.
 • Datakompetanse og interesse for systembygging
 • Kommunal praksis 

Enhetsleder har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av Rus- og Psykiatritjenestens oppgaver og innhold. Enhetsleder skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere og legg til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Enhetsleder er også ansvarlig for veiledning og oppfølging av personalet.

 

Det legges stor vekt på personlig egnethet for stillingen, og utvalgte søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Vi søker:

 • En engasjert og faglig sterk person. Du er dyktig og tydelig som leder som kan samarbeid og utvikling, har tro på endringer og ser muligheter. Du evner å bidra til videreutvikling i tråd med dagens krav og behov. Du vil bl.a. få ansvar for ressursforvaltning, kompetanseplanlegging og saksbehandling innenfor eget ansvarsområde. Du vil også ha budsjett- og økonomistyring, personalansvar og overordnet faglig ledelse i henhold til delegeringsreglement. Stillingen krever teamledelse der god utvikling av kommunens tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsansvar er i fokus.

 

Vi legger videre vekt på at enhetsleder:

 • Er resultatorientert og har en strukturert arbeids-stil
 • Har god evne og vilje til samarbeid,
 • Legger vekt på utvikling av medarbeidere, samt bidrar til å etablere et inkluderende arbeidsmiljø som ivaretar personalet i den daglige driften.
 • Er samfunnsorientert og har forståelse for de utfordringer kommunens helse- og omsorgstjenester står overfor
 • Har god arbeidskapasitet og innsatsvilje
 • Har et jevnt og godt humør

 

Kvæfjord kommune vektlegger at våre tilsatte:

 • Setter innbyggernes behov i fokus
 • Forplikter seg til å arbeide i tråd med fastsatt plan og lokale prioriteringer.
 • Er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet.
 • Evner å møte innbyggere, brukere, kollegaer og andre samarbeidspartnere på en profesjonell måte
 • Har evne og vilje til samarbeid og er innstilt på å jobbe sjølstendig og i team
 • Er endringsvillig og har evne og mot til å være med på å utvikle Rus – og psykiatritjenesten videre.
 • Er fleksible, stabile og er personlig egnet for stillingen.

 

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Politiattest må også fremlegges før tiltredelse. Dette gjelder også status i form av MRSA og Tuberkulose.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

 

Søknadsfrist settes til 10.09.17.

Søknad sendes elektronisk via link på siden her

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Kvæfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Kvæfjord
 • Arbeidssted
  Rus- og psykiatritjenesten
 • Jobbnorge-ID
  140849
 • Intern-ID
  Stillnr.26/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger