Kvæfjord kommune ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret Borkenes er det 20 km til festspillbyen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Kommunen har ca 3.100 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

Kommunepsykolog 100 %

2.gangs utlysning

Kvæfjord kommune har ledig en fast nyopprettet 100 % stilling som kommunepsykolog i helse- og omsorgsavdelingen. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet og er en del av regjeringens satsning for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus samt vold og traumefeltet i kommunene. Formålet er at personer med lettere psykiske lidelser skal kunne få et behandlingstilbud uten å reise ut av hjemkommunen, og at personer som har hatt et tilbud i spesialisthelsetjenesten skal kunne få et rehabiliteringstilbud i egen kommune. Folkehelse/frisklivs - og forebyggende arbeid er også en del av stillingens oppgaver.

Stillingen vil organisatorisk være direkte underlagt helse- og omsorgssjefen, med et særlig ansvar for rus- og psykiatritjenesten. Hvis ønskelig kan stillingen vurderes delt i to 50 % stillinger.

Enheten for Rus- og psykiatritjeneste disponerer ca 19 årsverk og yter tjenester i hjemmet, ambulant og poliklinisk. Personalet er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det jobbes systematisk med fagutvikling. Psykolog vil kunne tilslutte seg fagnettverk for psykologer i nabokommunen og/eller spesialisthelsetjenesten, og det tilbys individuell veiledning. Psykolog vil også være sentral som bidragsyter i den kommunale kompetansebygginga.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning/fagstøtte til ansatte i avdelingene
 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsutdannelse i psykologi
 • Ønskelig med godkjenning som spesialist i relevant fagområde
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode vurderingsevner til å sette mål og ta beslutninger
 • God evne til planlegging, organisering og koordinering
 • God evne til selvstendig arbeid og i gruppe
 • Godt humør og pågangsmot

Vi tilbyr

 • Deltagelse i utforming av stillingsbeskrivelse for kommunepsykolog
 • Avlønning og stillingskode vurderes i forbindelse med tilsetting
 • Gode Pensjonsordninger
 • Arbeid i team og individuelt
 • Veiledning fra psykolog i flere fagområder

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.      Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

Søknadsfrist settes til 10.09.17.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Kvæfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Kvæfjord
 • Arbeidssted
  Helse- og omsorgsavd.
 • Jobbnorge-ID
  140848
 • Intern-ID
  Stillnr.25/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger