NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i drama/teater - vikariat

Ved Institutt for kunst- og medievitenskap er det ledig et vikariat (100 %) for 2018, med mulighet for forlengelse.

Informasjon om instituttet
Institutt for kunst- og medievitenskap har 29 faste vitenskapelige stillinger. Stillingene fordeler seg på fagområdene drama/teater, medieproduksjon, filmvitenskap, medievitenskap og kunsthistorie. Innenfor drama/teater-faget er det for tiden fast tilsatt to professorer, en dosent, fire førsteamanuenser og to produsenter. 

Innenfor det brede fagområdet drama og teater er fagseksjonens virksomhet særlig knyttet til undervisning og forskning i dramaturgi, ikke-europeisk teater, kultur- og teaterpolitikk - samt drama og teater anvendt i kulturelle og sosiale kontekster (skole/undervisning, terapi, religionsutøvelse, lokalspill, barn og unges kultur o. a.) Praksiskomponenter inngår i flere av studietilbudene på bachelor- og masternivå. Seksjonen bruker IKT som pedagogisk ressurs i sine studier, særlig gjennom NTNUs læringsplattform Blackboard.

Arbeidsoppgaver
Institutt for kunst- og medievitenskap har lenge vært et faglig senter og knutepunkt for master- og forskerutdanning innen området drama. Den som tilsettes ivaretar det faglige ansvaret for utdanningen i drama/teater og for utvikling i faget sammen med øvrige tilsatte ved seksjonen. Vedkommende plikter å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan og i arbeidet med å videreutvikle seksjonens virksomhet, herunder også videreutdanning. Stillingen vil tillegges undervisningsledelse på bachelor-nivå som en prioritert oppgave.  Han/hun plikter også å ta del i administrativt arbeid. Den som tilsettes skal ta del i undervisningen i samsvar med den studieordningen som gjelder til enhver tid, og har plikt til å delta i eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse. I tillegg kommer arbeid med koordinering, administrasjon og tilrettelegging av undervisning. For universitetslektor gjelder følgende normtall: 75 % undervisning og veiledning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon.

Oppstart i stillingen er 1. januar 2018.

Kvalifikasjonskrav
Søkeren må ha embetseksamen av høyere grad innenfor drama/teater-feltet.

Det vil bli lagt stor vekt på at søkerne har teatervitenskapelig og praktisk kunstpedagogisk kompetanse oppnådd gjennom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og praksis innenfor ett eller flere av følgende områder: anvendt drama og teater, devising, improvisasjon, dramaturgi, regi og teaterproduksjon, skuespillerteori og -metode.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra veiledning og undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 412.200,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr.  412.200,- til kr. 537.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingene kan en få ved henvendelse til studieprogramleder Heli Aaltonen,  tlf 73 59 68 86, epost heli.aaltonen@ntnu.no, eller kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf 73 59 65 69, epost trond.einar.garmo@hf.ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, telefon 73 59 76 84 epost: hege.kissten@ntnu.no

Søknad
Søknad skrives og sendes elektronisk via stillingsdatabasen Jobbnorge, http://www.jobbnorge.no Merk søknaden med jnr. HF 17-032

Som vedlegg til søknaden sendes:

 • CV
 • liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med informasjon om hvor de er offentliggjort
 • oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante pedagogiske kvalifikasjoner.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Søknadsfrist: 20.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140770
 • Intern-ID
  HF 17-032
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger