Næringsetaten i Troms fylkeskommune ledes politisk av fylkesråd for kultur og næring og administrativt av næringssjef. Etaten har 24 ansatte fordelt på tre avdelinger. Etaten følger opp fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og understøtter fylkesrådet med forvaltnings-, rådgivnings- og sekretariatsfunksjoner innen nærings­utvikling. I forbindelse med at en av våre rådgivere går av med pensjon søker vi rådgiver i 100 % stilling med arbeidssted i Tromsø.

Rådgiver

Rådgiver næringsutvikling

 

Arbeidsfeltet omfatter veiledning av søkere og behandling av søknader om finansiering av utviklingsprosjekter. Andre for­valtn­ings- og driftsoppgaver inngår også i arbeidsfeltet, blant annet deltakelse i arbeidsprosesser knyttet til evaluering og formidling av resultater.

 

Vi søker medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

 

Høyere utdanning fra universitet/høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Det er ønskelig med noe tverr­faglig kunnskap og erfaring med publisering på nett og/eller erfaring med formidling. Det er ønskelig at du kan vise til konkrete eksempler på slikt arbeid.

 

Vi krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og evne til å formidle og pre­sentere resultater i muntlig, skriftlig og digitalt format. Vi søker en utadvendt og selvstendig person som også kan jobbe i team og som synes det er gøy å arbeide med et bredt utvalg av oppgaver innen ulike felt. Du er resultatorientert, har gode samarbeids­evner og er engasjert i utviklingen av regionen. Det er fint hvis du har noe praksis, men nyutdannede med gode resultater kan også søke.

 

Vi kan tilby:

• Spennende og faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

• Lønn etter avtale.

 

Tiltredelse fra september 2017.

 

Henvendelser om stillingen kan rettes til kst ass næringssjef Gunnar Davidsson på tlf 91676990 eller epostgunnar.davidsson@tromsfylke.no.

 

Søknadsfrist 14.8.2016.

 

Opplysning om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentligheten, jfr Offentlighetsloven.

Søkere skal søke elektronisk via link på denne siden.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  14. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  140689
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger