NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

PhD – Stipendiat innen Industri 4.0 – Maskinteknikk og prediktivt vedlikehold (IV-165/17)

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon og Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

 


PhD – Stipendiat innen Industri 4.0 – Maskinteknikk og prediktivt vedlikehold (IV-165/17)

 

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for Ingeniørvitenskap er det en ledig stipendiatstilling for en periode på 4 år inkludert 25 % pliktarbeid tilknyttet kompetanseprosjekt for næringslivet: «The Cyber Physical System Plant Perspective, The CPS-Plant». CPS Plant» er et forskningsprosjekt der NTNU, SINTEF, Norsk Hydro, Benteler Automotive og Hycast samarbeider for å utvikle smart produksjon som neste generasjons produksjonssystem og prosesser. Prosjektet er 80 % finansiert av forskningsrådet og 20 % av de deltakende bedriftene.

 

Stipendiatstillingen er tilknyttet Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU i Trondheim, eller Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU i Gjøvik. Instituttplassering vil avklares senere. Det stilles krav til tett samarbeid med SINTEF og bedriftene i konsortiet.

 

Industri 4.0 omhandler en digitalisering i produksjon hvor cyber-fysiske systemer bidrar med Tingenes internett, maskinlæring, prediktivt vedlikehold, big data, skytjenester og kunstig intelligens i produksjonen. Stillingen vil ha følgende hovedfokus:

 

•           Teknologiske og organisasjonsmessige aspekter ved digitalisering av vareproduserende industri og prosessindustri

 

•           Vedlikeholdsplanlegging

 

•           Prediktivt vedlikehold

 

•           KPI-er

 

•           Den skjulte fabrikk

 

•           MES og SCADA systemer i vareproduksjon

 

•           Bruk av digitale analyseverktøy og simulering for læring og beslutningsstøtte

 

•           Sensorbasert tilstandsbasert vedlikehold

 

•           Automatisert prosessmonitorering og styring

 

•           Multi-prosess adaptivstyring gjennom ”feed forward control”

 

•           Trådløse Sensorsystemer

 

•           Kunstig intelligens og maskinlæring

 

Det er en forutsetning at kandidatene må kunne beherske både skandinavisk og engelsk språk både muntlig og skriftlig. Det er også en forutsetning at den som tilsettes deltar aktivt i fagmiljøet ved instituttet. Den som blir tilsatt skal bosette seg slik at han/hun kan være til stede og være tilgjengelig for arbeidsgiver.

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Kvalifikasjonskravet er relevant og fullført mastergrad innen maskinteknikk, vedlikehold og produksjonsteknikk.

 

Det er en forutsetning at den som søker stillingen oppfyller kravene til opptak ved doktorgradsprogrammet innen Ingeniørvitenskap ved NTNU.

 

Lønns- og arbeidsvilkår:

 

Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 lønnsramme 20, alternativ 8, og starter i ltr. 50, brutto kr 435 100,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsettingensperioden er 4 år inkludert 25 % pliktarbeid.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. NTNU har få kvinner i vitenskapelige stillinger, derfor oppfordrer vi kvinner til å søke.

 

I henhold til ny offentlighetsbehov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søknad med CV, vitnemål, attester, prosjektbeskrivelse og evt. andre vedlegg sendes elektronisk via:

 

www.jobbnorge.no. Søknader som leveres på annen måte enn via Jobbnorge vil ikke bli vurdert.

 

Relevante vitnemål, attester, to referansebrev samt et motivasjonsnotat på 1-2 sider i forhold til denne stillingens fagområde legges ved den elektroniske søknaden. I tillegg bør 2 referansepersoner oppgis, eventuelt senere hvis innkalling til intervju er aktuelt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 

Førsteamanuensis Per Schjølberg, Institutt for maskinteknikk og produksjon epost: per.schjolberg@ntnu.no , tlf. +47 930 03 840, eller:

 

Professor Kristian Martinsen, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk epost: kristian.martinsen@ntnu.no tlf. + 47 99521849

 

Generelle spørsmål om prosjektet og stillingen kan også stilles til: Prosjektleder dr. Odd Myklebust SINTEF Raufoss Manufacturing:epost odd.myklebust@sintef.no + 47 92614449

 

Søknaden skal merkes med: IV-165/17

 

Søknadsfrist: 15. august 2017

 

Tiltredelsesdato: 1. oktober 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Jobbnorge-ID
  140677
 • Intern-ID
  IV-165/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger