NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ledig stilling som Postdoktor på Industri 4.0, maskinteknikk og prediktivt vedlikehold IV-164/17

Ledig stilling som Postdoktor på Industri 4.0, maskinteknikk og prediktivt vedlikehold IV-164/17

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for Ingeniørvitenskap er det ledig stilling som postdoktor. Stillingen skal fungere som forskningsressurs i et kompetanseprosjekt for næringslivet: «The Cyber Physical System Plant Perspective, The CPS-Plant. CPS Plant» er et forskningsprosjekt der NTNU, SINTEF, Norsk Hydro, Benteler Automotive og Hycast samarbeider for å utvikle smart produksjon som neste generasjons produksjonssystem og prosesser.  Prosjektet er 80 % finansiert av forskningsrådet og 20 % av de deltagende bedriftene.

Stillingen er knyttet til Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU i Trondheim, eller Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU på Gjøvik. Institutt plassering vil avklares senere. Det stilles krav til tett samarbeid med SINTEF og bedriftene i konsortiet.   

Arbeidsoppgaver
Industri 4.0 omhandler en digitalisering i produksjon hvor cyber-fysiske systemer bidrar med Tingenes internett, maskinlæring, prediktivt vedlikehold, big data, skytjenester og kunstig intelligens i produksjonen. Stillingene vil ha følgende hovedfokus:
• Teknologiske og organisasjonsmessige aspekter ved digitalisering av vareproduserende industri og prosessindustri
• Vedlikeholdsplanlegging
• Prediktivt vedlikehold
• KPI-er
• Den skjulte fabrikk
• MES og SCADA systemer i vareproduksjon
• Bruk av digitale analyseverktøy og simulering for læring og beslutningsstøtte
• Sensorbasert tilstandsbasert vedlikehold
• Automatisert prosessmonitorering og styring
• Multi-prosess adaptiv styring gjennom ”feed forward control”
• Trådløse Sensorsystemer
• Kunstig intelligens og maskinlæring
 
Kvalifikasjonskrav
- Avlagt doktorgrad innen maskinteknikk, vedlikehold eller produksjonsteknikk.
- Relevant kompetanse innen maskin-, vedlikehold - produksjonsteknikk eller tilsvarende.
- Relevant erfaring med forskning og formidling av forskning
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
- Det er også en forutsetning at den som tilsettes deltar aktivt i fagmiljøet ved instituttet.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.
 
Mer informasjon om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til amanuensis Per Schjølberg, Institutt for maskinteknikk og produksjon epost: per.schjolberg@ntnu.no , tlf. +47 930 03 840, Professor Kristian Martinsen, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk  epost: kristian.martinsen@ntnu.no tlf. + 47 99521849 eller Prosjektleder dr. Odd Myklebust SINTEF Raufoss Manufacturing:epost  odd.myklebust@sintef.no + 47 92614449.
 
Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingen er plassert i kode 1352 Postdoktor, minimum bruttolønn kr 485 700 per år. Fra bruttolønn trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede og være tilgjengelig for arbeidsgiver i Trondheim.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en bedrift som har forpliktet seg til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv(IA-virksomhet).

Søknader må sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Merk din søknad med IV-164/17. Søknaden skal inneholde informasjon om utdanning, arbeidserfaring samt kopier av vitnemål og attester. 

Tilsetningsdato: 1. oktober 2017

Søknadsfrist: 31.07.17

I henhold til ny offentlighetslova kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Jobbnorge-ID
  140676
 • Intern-ID
  IV-164/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger