Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringas fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Helse- og omsorgsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk og andre forvaltningsoppgaver. Avdelingas overordnede mål er å bidra til en bedre helse- og omsorgstjeneste og bedre folkehelse i fylket. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og avdelinga har 20 medarbeidere.

Assisterende fylkeslege - st nr 12/17

Vil du bruke din legekompetanse på en ny måte?

Vi søker etter en engasjert lege som vil bruke sin faglige kompetanse på en ny måte og bidra til trygge og gode helsetjenester for Nordlands befolkning. Arbeidet er utadrettet og variert, og utøves i et knutepunkt mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten; kommuner, helseforetak og private utøvere.

 

Stillingens hovedoppgave er tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell. Andre oppgaver er veiledning og rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, og andre forvaltningsoppgaver. Avdelinga har også oppgaver innenfor smittevern, miljørettet helsevern og beredskap.

 

Arbeidet er utpreget tverrfaglig, og den medisinskfaglige kompetansen inngår i ulike samarbeidsrelasjoner i og utenfor embetet. Det må påregnes noe reisevirksomhet og stedfortrederansvar for fylkeslegen.

 

Vi ønsker lege med bred erfaringsbakgrunn og helst godkjent spesialitet. Bakgrunn fra spesialisthelsetjeneste er en fordel, men også leger med bakgrunn fra primærhelsetjeneste og/eller samfunnsmedisin oppfordres til å søke. Erfaring fra offentlig helsearbeid og forvaltning er en fordel. Stillingen krever norsk autorisasjon som lege. Den som ansettes må ha meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk, gode samarbeidsevner og må kunne utvise fleksibilitet og selvstendighet. Vi legger vekt på personlig egnethet.

 

Vi kan tilby

 • en utfordrende legestilling og spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger i en utviklingsorientert organisasjon
 • lønn som assisterende fylkeslege i kode 0774, årslønn fra kr kr 838 300,- til kr 938 700,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • raus arbeidsgiverpolitikk
 • gode velferdsordninger
 • arbeidssted i Bodø

Prøvetiden er på 6 måneder.

 

Info om Bodø:

Bodø kommune: www.bodo.kommune.no

Bodø i vinden: www.bodo.no

Avisa Nordland: www.an.no

Bodø Nu: www.bodonu.no

 

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring

  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fylkeslege Jan-Petter Lea, tlf 75 53 15 15, e-post fmnojle@fylkesmannen.no eller underdirektør Solveig Mollnes, tlf 75 53 15 13, e-post fmnosmo@fylkesmannen.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  140657
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger