Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.com

Ledig stilling som støttepedagog

Ledig stilling som støttepedagog

 

2.gangs utlysning 

Lebesby kommune har ledig 50 % stilling som støttepedagog for perioden 1.august 2017-31.07.18. Arbeidet skal utføres i Kjøllefjord. Stillingen er organisatorisk lagt til sektor for oppvekst, og rapportering skjer direkte til oppvekstsjef.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Som støttepedagog jobber du direkte med barn som har nedsatt funksjonsevne. Arbeidet skjer i nært samarbeid med foreldre og foregår hovedsakelig i bolig til familien.
 • Arbeidstiden utgjør 10 timer pr.uke fordelt på 5 ukedager, arbeidet skjer til faste tider.
 • Som støttepedagog vil du være ansvarlig for at det utarbeides planer for arbeidet som du utfører, og at du bidrar med foreldrerådgivning, og deltar på samarbeidsmøter.
 • Barnehagen vil være en viktig samarbeidspart
 • Arbeidet innebærer samarbeid med andre kommunale instanser der dette er etablert.

 

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha utdanning som spesialpedagog eller barnehagelærer, eller ha annen relevant høyskole/universitetsutdanning.
 • Annen relevant kompetanse vil også bli vurdert.
 • Du bør ha erfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne, spesielt innfor kommunikasjon og språk.
 • Bruk av IKT inngår som en viktig del i arbeidet, du må derfor ha IKT ferdigheter og kunne bruke dette aktivt.

 

Personlige egenskaper

 • Du må ha fokus på relasjoner, samspill og kommunikasjon i din tilnærming.
 • Være delaktig i lek, å bidra til og gi barn gode mestringsopplevelser.
 • Være opptatt av å møte barn og voksne med anerkjennelse og raushet.
 • Være åpen for å motta veiledning og gi veiledning videre.
 • Du må ha en positiv og fleksibel innstilling, samt like utfordringer.
 • Du må være ansvarsbevisst og kunne arbeide selvstendig. 
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk
 • Det må oppgis to referanser av nyere dato
 • Ved ansettelse skal det legges fram politiattest og helseattest.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Kommunen har gode velferds- og personalpolitiske ordninger, bl.a. flyttegodtgjørelse.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved søknaden, men medbringes til eventuelt intervju eller ved forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

 

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Tilsetting i Lebesby kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.

 

Søknadsfrist: 01.08.17

 

For nærmere informasjon om stillingen:

Lise Birgitte Øfeldt, oppvekstsjef i Lebesby kommune tlf: 40 63 05 95 eller lise.ofeldt@lebesby.kommune.no

 

 

 

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Lebesby kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Lebesby
 • Arbeidssted
  Kjøllefjord
 • Jobbnorge-ID
  140577
 • Intern-ID
  17/776
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger