Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

 

 

Prosjektleder 0-24

Vil du bidra til å gi barn og unge de beste forutsetningene for å lykkes? Vi søker prosjektleder til et treårig prosjekt for å få hele tjenestetilbudet til å virke best mulig for hvert enkelt barn fra de er født. Målet er at så mange som mulig skal fullføre videregående, ha muligheten til å studere og bli en del av arbeidslivet.

Som prosjektleder blir du en del av oppvekst- og utdanningsavdelingen. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Vi skal kjennetegnes av høy faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehagesektoren og skolesektoren.

Våre arbeidsoppgaver er varierte og skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Barnekonvensjonen gir føringer for vårt mandat. Avdelingen har også oppgaver i tilknytning til introduksjonsloven.

Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. Vi arbeider tett opp mot kommunene, fylkeskommunen og andre etater som ivaretar barn og unges rettigheter.

Hva skal du jobbe med?

Som prosjektleder for 0-24 skal du bidra til at til utsatte barn og unge i alderen 0 til 24 år får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud i barnehagen, skolen, barnevernet, helsetjenestene, sosiale tjenester og arbeidsliv. Med utsatte barn og unge menes barn og unge med høy risiko for å ikke klare å henge med på skolen, utvikle helseproblemer og sosiale problemer og opplevemarginalisering og utenforskap.

Prosjektet skal etablere inntil tre kvalitetskommuner i Finnmark. Du skal rekruttere kommuner til å delta i prosjektet, jobbe målrettet og være pådriver for samarbeid og samordning mellom kommunene, fylkeskommunen, tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn og unge og deres familier.

Målet er at flere skal fullføre skolen og komme i jobb.

Hva krever vi av deg?

For å bli vurdert for stillingen, må du ha relevant høyere utdanning. Vi krever minimum bachelorgrad innen pedagogikk, helse- og sosialfag eller lignende.

Du må ha erfaring fra arbeid med barn og unge i et tverrfaglig perspektiv og kunne se helheten og tenke samordning og samarbeid rundt tjenestetilbudet til barn og unge i kommunene og internt hos Fylkesmannen.

Vi krever at du har erfaring fra prosjektarbeid, liker å jobbe selvstendig og har evne til å engasjere andre. Du må være en god formidler og skrive godt på norsk.

Det er en fordel om du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Hva kan vi tilby?

Prosjektlederstillingen er treårig og meget selvstendig. Det innebærer mye frihet og mye ansvar, men du får mange dyktige kolleger å samarbeide med.

Hverdagen på oppvekst- og utdanningsavdelingen er preget av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og høyt tempo. Hos oss får du gode muligheter for kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av fag og fylke.

Stillingen innebærer noe reising – en fin måte å bli kjent med det flotte fylket vårt på.

Vi tilbyr vi lønn som rådgiver i stillingskode 1434, lønnstrinn 51-59 (kr. 443 900 - 508 800 brutto) eller som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnstrinn 60-70 (kr. 517 700 - 623 900 brutto) i Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. For seniorrådgiverkoden kreves det mastergrad og særlig lang og relevant yrkeserfaring. For særlig godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt, les mer på www.tiltakssonen.no.

Sjekk www.fylkesmannen.no/finnmark for mer info om Fylkesmannens oppgaver, www.facebook.com/FylkesmannenFI for statusoppdateringer og bilder av hva vi faktisk gjør og bloggen www.vds.no for å få vite mer om hvordan det er å leve og bo i Vadsø.

Høres dette ut som en jobb for deg?

Send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no innen 18. august 2017.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med fylkesmann Ingvild Aleksandersen på mobil 991 51 919 eller fungerende utdanningsdirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Jobbnorge-ID
  140571
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger