Tjeldsund kommune

Plan- og utviklingsavdelingen

Tjeldsund kommune har ca. 1.300 innbyggere og er lokalisert mellom Harstad (4,5 mil) og Narvik (8 mil). Kommunen omkranser Tjeldsundet med tettstedene Fjelldal, Ramsund, Kongsvik samt Tjeldøya. Tjeldsund er vertskommune for blant annet Norges brannskole, Sigma Nord og Forsvaret. Tjeldsund kommune er en entreprenørskapskommune som setter trivsel, trygghet og utvikling i fokus og folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all aktivitet.

Ledig stilling i Plan- og utviklingsavdelingen:

Avdelingsingeniør

Denne stillingen er ikke aktiv.