Tjeldsund kommune

Sentraladministrasjonen

Tjeldsund kommune har ca. 1.250 innbyggere og er lokalisert mellom Harstad (4,5 mil) og Narvik (8 mil). Kommunen omkranser Tjeldsundet med tettstedene Fjelldal, Ramsund, Kongsvik samt Tjeldøya. Tjeldsund er vertskommune for blant annet Norges brannskole, Sigma Nord og Forsvaret. Tjeldsund kommune er en entreprenørskapskommune som setter trivsel, trygghet og utvikling i fokus og folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all aktivitet. Ledig stilling i Tjeldsund kommune:

Prosjektleder/planlegger

100 % midlertidig stilling i 2 års engasjement.

Vi søker prosjektleder til sentrale strategiske og næringsrelaterte utviklingsprosjekter i Tjeldsund kommune. Prosjektets intensjon er blant annet å tilrettelegge/planlegge for bygging av boliger i kommunen. Dette med bakgrunn i kommende utvikling i hovedsak ved Norges brannskole og andre offentlige virksomheter i kommunen og i nærområdet.

Tjeldsund kommune står foran en meget utfordrende tid, hvor vekst og utvikling av både samfunn, infrastruktur og areal står sentralt. For å lede dette arbeidet ønsker kommunen å tilknytte seg en prosjektleder med god kunnskap og kompetanse om lokalsamfunnsutvikling, strategiske prosesser, solid evne til kommunal helhetstenkning, og kompetanse til å styre prosjekter gjennom utnyttelse av kommunens samlede ressurser.

Prosjektleder vil også representere kommunen overfor eksisterende så vel som nye næringsaktører, virksomheter og kommuner etter nærmere avklaring med politisk ledelse.

Det er tillagt prosjektleder å ha en selvstendig rolle i organisasjonen, direkte underlagt rådmannen. Ordfører vil være prosjektansvarlig og formannskapet utgjør styringsgruppen.

Som prosjektleder skal du være en pådriver og tilrettelegger for aktører som ønsker å etablere nye boliger og annen virksomhet i kommunen. Du skal også være en pådriver for å sikre effektiv gjennomføring av prosjektet. Vi søker deg med erfaring fra prosjektledelse, kommunal planlegging, gjerne erfaring som rådgiver i kommunal ledelse, men det er en stor fordel om du har overordnet ledererfaring fra kommunal sektor. Du må ha gode kommunikasjonsevner og kunne arbeide selvstendig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskole-/universitetsutdannelse
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og kommunalt plan- og næringsarbeid
 • Gode IKT- kunnskaper og erfaring fra bruk av kart- og planleggingsverktøy
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og relevant regelverk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi kan tilby spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø. Stillingen er direkte underlagt rådmann.

Evne til kommunikasjon og samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges. Søker må ha førerkort klasse B. Lønn etter avtale. Ansettelse i henhold til lover og avtaleverk.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Tjeldsund kommune v/ordfører Liv Kristin Johnsen telefon 918 02 758, sentralbord 76 91 91 00.

Søknadsfrist: 04.08.2017.

Søknader sendes elektronisk via denne siden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Tjeldsund kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tjeldsund
 • Jobbnorge-ID
  140529
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger