NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Forskningskoordinator ved FME CenSES, 3-årig, 100 % stilling i TrondheimCenter for Sustainable Energy Studies (CenSES) er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på området samfunnsvitenskapelig energiforskning. Senterets formål er å styrke kunnskap og faktagrunnlag for omstillingen til et bærekraftig energisystem. FME CenSES har en rekke samarbeidspartnere innenfor forsking og fra forvaltning og industri. Stillingen vil støtte senterets ledergruppe i å utvikle nye prosjekt innenfor europeisk samarbeid. For nærmere informasjon om FME CenSES, se http://www.censes.no

 

Vi søker en person med relevant doktorgrad og forskningserfaring som er interessert i å arbeide med utvikling av europeisk samarbeid. Stillingen vil fungere som faglig prosessleder, prosjektutvikler  og koordinator rettet mot  internasjonalt arbeid, og da særlig  EUs rammeprogram (Horisont 2020). Stillingen er ledd i et målrettet tiltak for å styrke  NTNUs fagmiljøer når det gjelder deltakelse i Horisont 2020. Personen som ansettes  forventes å ta en sentral rolle og være en aktiv deltaker i europeiske nettverk og allianser, samt bidra til at søknadsvolumet fra NTNU til relevante programmer i Horisont2020 øker. Målet for stillingen er  å bidra til deltakelse i flere ledende prosjekter på europeisk nivå.

Personen som fyller stillingen vil samarbeide tett med forskere på tvers av fakultet ved NTNU, både i CenSES, vårt nye forskningsprogram NTNU Energy Transition, samt NTNUs tematiske satsingsområde NTNU Energi. Stillingen er utfordrende og gir store muligheter til å oppnå en solid posisjon i grensesnittet mellom humaniora/samfunnsfag på den ene siden og energiforskning (og energiteknologi) på den andre siden.

Oppgaver:

 • Bidra til utviklingen av en strategi for deltakelse i europeisk forskningssamarbeid.
 • Klargjøre fagmiljøets kompetanse og faglig fokus for en europeisk satsing.
 • Orientere seg om relevant europeisk politikk på området.
 • Orientere seg om aktuelle toneangivende europeiske aktører, nettverk og allianser. Etablere samarbeid med disse. Delta og ta aktive roller i relevante europeiske møter og workshop.
 • Være aktiv i påvirkningsarbeidet for framtidige europeiske forskningsprioriteringer og mot konkrete utlysninger gjennom europeiske nettverk, gjennom overvåkning av og innspill i utarbeidelsen av relevante arbeidsprogram.
 • Ta initiativ til Horisont 2020-søknader der NTNU enten er partner eller koordinator, ta initiativ til NTNU-deltakelse i konsortier som er under utvikling mot konkrete utlysninger fra Horisont 2020 og andre internasjonale konkurransearenaer.

Stillingen vil styrke NTNUs deltakelse i allerede etablerte nettverk i Europa. Nore reising må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en kollega som gløder for menneskelige sider ved teknologiutvikling og som er interessert i den teknologiske utviklingen på energifeltet samt aktuelle nasjonale og internasjonale debatter. Gode samarbeidsevner, faglig tyngde og evne til strategisk arbeid er viktige i denne stillingen. Det forventes at man kan bidra i forsknings- og utviklingsarbeid.  Kandidaten må kunne:
 • Kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Ha doktorgradgrad med relevans for samfunnsfaglig energiforskning og erfaring innenfor temaene energi, miljø og klima. 
 • Dokumentere erfaring i prosjektsamarbeid mellom forskere og samarbeidspartnere i næringsliv eller forvaltning.
 • Dokumentere suksessfullt erfaring fra prosesser med søknader til forskningsprosjekt

Forståelse for EU sin SET-plan og Horisont 2020-programmet vil være en styrke. Personlige egenskaper og samarbeidsevner vil tillegges stor vekt.

Søknad
Søknad skrives og sendes elektronisk via denne side. Søknad merkes med jnr. HF-. Søknad skal inneholde:

 • CV
 • Vitnemål
 • 1-3 utvalgte publikasjoner eller doktorgradsavhandling
 • Beskrivelse av relevante erfaringer
 • Referanser

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og invitert til intervju. Merk: søknader som ikke sendes via Jobbnorge eller innen fristen vil ikke bli vurdert.

Vilkår
Stillingen lønnes som forsker (kode 1109) lønnes med minimum årslønn 490 900,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 515.600-til kr 621.400 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.


Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.
Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ (forsker).
NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Den som tilsettes, må ha fysisk arbeidssted ved NTNU, Trondheim.
Det er ønskelig med snarlig tilsetting.

Informasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til CenSES nestleder: Marianne.Ryghaug@ntnu.no, senterleder: asgeir.tomasgard@ntnu.no (mobil 93058771).

Søknadsfrist er 17.08.17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140521
 • Intern-ID
  HF 17-035
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger