NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Leder for eksternt samarbeid ved FME CenSES (Prosjektstilling 16 måneder)


 

Center for Sustainable Energy Studies (CenSES) er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på området samfunnsvitenskapelig energiforskning. Senterets formål er å styrke kunnskap og faktagrunnlag for omstillingen til et bærekraftig energisystem. FME CenSES har en rekke samarbeidspartnere innenfor forsking og fra forvaltning og industri. Stillingen vil tilhøre senterets ledergruppe og styrke vår kapasitet til å utvikle nye prosjekt innenfor nasjonalt og europeisk samarbeid. Stillingen er en tidsbegrenset prosjektstilling siden CenSES har FME finansiering til våren 2019. For den rette person vil det være mulighet for forlengelse relatert til eventuell videreføring av CenSES. For nærmere informasjon om FME CenSES, se http://www.censes.no.

 

 

Vi søker en person med lang erfaring i nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom forskning, forvaltning og industri, for å styrke FME CenSES ledergruppe på dette området. Stillingen er en prosjektstilling som skal øke vår kapasitet til:

  

 • Å kommunisere relevant forskning til industri og forvaltning
 • Innlede samarbeid med eksisterende og nye partnere i nye forskningsprosjekt
 • Ta en ledende rolle i internasjonale forskningsnettverk
 • Vinne nye internasjonale prosjekt

 

Personen som fyller stillingen vil samarbeide tett med forskere på tvers av fakultet ved NTNU, både i CenSES, vårt nye forskningsprogram på ”Energy Transition Strategies and Technology”, samt NTNUs tematiske satsingsområde Energi. Stillingen er utfordrende og gir store muligheter til å arbeide strategisk i grensesnittet mellom humaniora/samfunnsvitenskap på den ene siden og energiforskning (og energiteknologi) på den andre siden.

  

Oppgaver:

 • Sitte i CenSES ledergruppe med spesielt ansvar for eksternt samarbeid.
 • Bidra til å utvikle CenSES strategi for nasjonalt og internasjonalt samarbeid i årene framover.
 • Bidra til å sikre og synliggjøre relevansen av CenSES forskning for våre samarbeidspartnere i forvaltning og industri og styrke dette samarbeidet.
 • Ta initiativ nasjonale og internasjonale søknader der NTNU enten er partner eller koordinator.
 • Ta en lederrolle i å utvikle nytt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 • Orientere seg om relevant europeisk politikk på området og gi innspill til denne gjennom FME CenSES sine informasjonskanaler.
 • Delta i samarbeid med toneangivende europeiske aktører, nettverk og allianser. Delta og ta aktive roller i relevante europeiske møter og workshop.
 • Være aktiv i påvirkningsarbeidet for framtidige europeiske forskningsprioriteringer og mot konkrete utlysninger gjennom europeiske nettverk, gjennom overvåkning av og innspill i utarbeidelsen av relevante arbeidsprogram.

Stillingen vil styrke NTNUs deltakelse i allerede etablerte nettverk i Europa. Noe reising må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en kollega som gløder for menneskelige sider ved teknologiutvikling og som er interessert i den teknologiske utviklingen på energifeltet, samt aktuelle nasjonale og internasjonale debatter. Gode samarbeidsevner er viktige i denne stillingen, samt faglig tyngde og evne til strategisk arbeid. Det forventes at man kan bidra i forsknings- og utviklingsarbeid. Kandidaten må kunne: 

 

 • Dokumentere erfaring med prosjektledelse og annen relevant ledelse i grenseflaten mellom forskning, industri og forvaltning
 • Dokumentere suksess med å vinne prosjekter i nasjonal og internasjonal konkurranse
 • Kunne dokumentere erfaring med ledelse i grenseflaten mellom teknologi og samfunnsutfordringer
 • Dokumentere erfaring med kommunikasjon og evne til å bygge eksterne relasjoner.
 • Dokumentere et nasjonalt og internasjonalt nettverk. 

Doktorgrad med relevans for samfunnsfaglig energiforskning vil være en fordel.

 

Forståelse for EU sin SET-plan og H2020 programmet vil være en styrke. Personlige egenskaper og samarbeidsevner tillegges stor vekt.

 

Søknad

 

Søknad skrives og sendes elektronisk via denne side. Søknad merkes med jnr. HF-034. Søknad skal inneholde:

 

 • CV
 • Vitnemål
 • 1-3 utvalgte publikasjoner eller doktorgradsavhandling
 • Beskrivelse av relevante erfaringer.
 • Referanser

 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og invitert til intervju. Merk: søknader som ikke sendes via Jobbnorge eller innen fristen vil ikke bli vurdert.

 

Vilkår

Stillingen lønnes som forsker (kode 1109) lønnes med minimum årslønn 490 900,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 515.600-til kr 621.400 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

 

Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ (forsker).

 

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

 

Den som tilsettes, må ha fysisk arbeidssted ved NTNU, Trondheim.

 

Det er ønskelig med snarlig tilsetting.

  

Informasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til CenSES nestleder: Marianne.Ryghaug@ntnu.no, senterleder: asgeir.tomasgard@ntnu.no,. (mobil 93058771)

 

Søknadsfrist 17.08.17

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140516
 • Intern-ID
  HF 17-034
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger