Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og helsefaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, barnevern, barnehage og utdanningssektoren. Embetet har ca. 133 medarbeidere.


Oppvekst- og utdanningsavdelingen arbeider for å sikre at barn og unge har trygge oppvekst- og levekår. Fylkesmannens arbeid med barn og unge er samlet i denne avdelingen, også arbeid med FNs barnekonvensjon og Sjumilssteget. Avdelingen har per i dag 16 medarbeidere. Arbeidet er organisert i de tre faggruppene skole, barnehage og barnevern.

 

Rådgiver/seniorrådgiver (pedagog)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  140452
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger