Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og helsefaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, barnevern, barnehage og utdanningssektoren. Embetet har ca. 133 medarbeidere.

 

Oppvekst- og utdanningsavdelingen arbeider for å sikre at barn og unge har trygge oppvekst- og levekår. Fylkesmannens arbeid med barn og unge er samlet i denne avdelingen, også arbeid med FNs barnekonvensjon og Sjumilssteget. Avdelingen har per i dag 16 medarbeidere. Arbeidet er organisert i de tre faggruppene skole, barnehage og barnevern.

 

Rådgiver/seniorrådgiver (pedagog)

Er du opptatt av barn og unges rettigheter? Da er du kanskje den rette for oss.

Da en av våre medarbeidere går av med pensjon, søker vi en dyktig pedagog med interesse og engasjement for å arbeide med barn og unges rettigheter. Som pedagog hos oss får du jobbe bredt sammen med kollegaer med ulik fagbakgrunn.

Stillingens formål er å sikre kvalitet og regelverksetterlevelse i grunnopplæringen. Stillingen inngår i faggruppen skole. Du vil blant annet jobbe med opplæringsloven, friskoleloven og introduksjonsloven, sammen med forvaltningsloven.

Sentrale oppgaver i denne jobben er klagesaksbehandling og tilsyn med kommunene. Veiledning til innbyggerne og kommunene er også en viktig oppgave. Gjennom god klagesaksbehandling og tilsyn vil du bidra til kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående skole i Troms fylke.

Arbeidsoppgaver:
- Saks- og klagesaksbehandling
- Tilsyn med tjenester og personell
- Veiledningsvirksomhet og opplæring (herunder formidling gjennom foredrag og presentasjon)
- Utvikling av fagområdet

Kvalifikasjoner:
- Høyere pedagogisk utdanning, gjerne på masternivå
- Erfaring fra arbeid eller tjeneste tilknyttet grunnskole eller videregående skole
- God skriftlig fremstillingsevne
- God evne til muntlig kommunikasjon med barn, unge og voksne
- Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt                                                                    

Vi vil legge vekt på om søkerne har de rette personlige egenskapene og hvordan søker vil komplettere avdelingen.  

Det er ønskelig at du har kjennskap til offentlig forvaltning.

Vi kan tilby:
- Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
- Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
- Lønn fra kr 470 700 til 569 000 pr. år som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
- Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
- Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
- En aktiv velforening for ansatte
- Et hyggelig arbeidsmiljø

Generelt for stillingen:
Arbeidsoppgavene kan endres dersom avdelingens behov skulle tilsi det. Stillingen vi medføre noe reising.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen er IA virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med nedsatt funksjonsevne.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med utdanningsdirektør Hilde Bremnes på tlf. 77 64 22 59/41 55 85 28/ fmtrhbr@fylkesmannen.no eller fagansvarlig Eivind Bratsberg tlf. 77 64 22 60/ 95 20 79 26/ fmtrebr@fylkesmannen.no

Vi viser også til fylkesmannens hjemmeside: www.fmtr.no

Din søknad:
Send din søknad via www.jobbnorge.no. Du må legge ved relevante vitnemål og attester.

Søknadsfristen er 15. august 2017.

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  140452
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger