Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.

Vil du jobbe som fagsjef med hovedansvar for plansaker etter plan - og bygningsloven?

Det er ledig et engasjement i 100% stilling som fagsjef. Vi har to fagsjefer i avdelingen og som fagsjef vil du få delegert ulike lederoppgaver, og gå inn som stedfortreder for avdelingsdirektør ved behov. Delegering av ansvar vil innebære personal-, budsjett- og resultatansvar. Fagsjefene skal også bidra i saksbehandlingen i avdelingen.
 
Du vil ha ansvar for følgende hovedoppgaver: 

 • plansaker etter plan- og bygningsloven
 • personalledelse
 • opplæring og kursing av egne ansatte og kommuner
 • andre fagområder som ligger innenfor avdelingens ansvarsområde

Vi forventer at du har:

 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • bred erfaring fra og interesse for arbeid med plan- og bygningsloven, og tilgrensende fagtema
 • relevant ledererfaring
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • god kjennskap til offentlig forvaltning
 • stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • interesse for tverrfaglig samarbeid
 • egenskaper som vil bidra til å opprettholde avdelingens gode miljø

Kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen har i dag 20 ansatte. Vi er organisert i ulike faggrupper. Plangruppen har ansvar for embetets helhetlige arbeid med plansaker. I tillegg til plansaker har vi også ansvar for klagesaker etter plan- og bygningsloven og fagområder som beredskap, kommuneøkonomi, fri rettshjelp og seperasjon og skilsmisse. De ulike fagområdene er fordelt mellom fagsjefene og vil kunne være gjenstand for justeringer alt etter erfaring og kompetanse disse innehar. 

Du vil bli en del av avdelingens lederteam og det er derfor ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid, personledelse og god kjennskap til kommuners organisering.
 
Personlig egnethet vektlegges, og vi legger også vekt på hvordan den som tilsettes kan komplettere avdelinga og lederteamet. Vårt arbeid krever stadig mer effektivisering. Vi trenger derfor ansatte som både har interesse for og god kunnskap om bruk av digitale verktøy.
 
Vi kan tilby deg:

 • Interessante og utfordrende oppgaver i et sterkt tverrfaglig miljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksible arbeidsforhold med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver og tjenestested som følge av omstillingsprosessen.

Stillingen er et midlertidig engasjement fram til 31.12.2018 med mulighet for fast ansettelse, og lønnes som underdirektør i stillingskode 1059, brutto årslønn på kr 632 500 - 659 500 i Statens lønnsregulativ. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er seks måneder og statlige ansettelsesvilkår gjelder. Den som tilsettes må innfinne seg med eventuelle endringer i arbeidsoppgaver og i fylkesmannsstrukturen. Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse.
 
Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 
Arbeidssted er Statens hus i Drammen. Vi holder til i et attraktivt område, med kort avstand til buss og jernbane.
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker, kan bli gjort offentlig selv om søker ber om unntak fra offentlighet.
 
Nærmere opplysninger ved fung. avdelingsdirektør Eli Kristin Nordsiden, tlf. 32 26 66 80/ 926 00 169 eller fung. fagsjef Ingebjørg Haug, tlf. 32 26 66 67.
 
Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 22. august 2017.
 
Velkommen som søker! 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Buskerud
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Jobbnorge-ID
  140419
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger