Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vikariat som rådgiver ved juridisk avdeling

En av våre medarbeidere har fått permisjon for overgang til annen midlertidig stilling, og vi søker derfor vikar for han. Vikariatets varighet er ut 2018, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Ved intern ansettelse vil det bli ledig et kortere vikariat.

Vi ser etter søkere som vil arbeide med rådgivning og klagesaksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven og tilstøtende regelverk.

Juridisk avdeling har 31 ansatte, hvorav 2/3 er jurister, og har ansvaret for forvaltningsoppgaver innen flere sentrale lovområder. Vi behandler klagesaker og gir veiledning til kommunene etter plan- og bygningsloven, offentleglova, kommuneloven og en rekke andre lover og forskrifter. Foruten å utgjøre en viktig rettssikkerhetsgaranti for den enkelte klager, bidrar klagebehandlingen innenfor plan- og bygningsrettens område til å sikre at vedtatte arealplaner og lovfestede hensyn blir fulgt.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

Det kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt. De som tilsettes må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og ha gode samarbeidsevner. Personene som ansettes må kunne arbeide nøyaktig, strukturert og resultatorientert.

Som medarbeider hos oss får du:

 • arbeide i en avdeling med godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse
 • utfordrende saksbehandlingsoppgaver
 • god kjennskap til offentlig forvaltning
 • oversiktlige arbeidsbetingelser og medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434, årslønn kr 451 300 – 517 700 i statens lønnsregulativ, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For søkere med særlig god og relevant erfaring kan høyere avlønning vurderes. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Nyutdannede kandidater er velkomne til å søke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med ulik kulturell bakgrunn.

Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv).

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fungerende avdelingsdirektør Odd Meldal, tlf. 22 00 36 24, eller fungerende underdirektør Hege Skaanes Nyhus, tlf. 22 00 35 90.

Søknadsfrist: 1. august 2017

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema. Vedlagt søknaden ønskes vitnemål og relevante attester.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  140396
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger