Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og helsefaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, barnevern, barnehage og utdanningssektoren. Embetet har ca. 133 medarbeidere.

 

Administrasjons- og HR-avdelingen har 20 ansatte som jobber i fire team innen brede og allsidige fagfelt; HR/personaladministrasjon, økonomi, IKT, arkiv og resepsjon. Overordnede mål for avdelingens arbeid er å yte robuste administrative tjenester av god kvalitet og virke til embetets beste. Den ledige stillingen ligger under vårt økonomiteam og vil i det daglige rapportere til fagansvarlig.


Lønns- og økonomimedarbeider

Ønsker du nye utfordringer som rådgiver innen offentlig lønn/økonomi?

Da en av våre medarbeidere går av med pensjon til høsten, søker vi nå etter en dyktig og ansvarsbevisst lønns- og økonomimedarbeider. Vi er ute etter deg som trives med faste oppgaver og klare resultatkrav. Du må være serviceinnstilt, fleksibel og like å forholde deg til ulike mennesker. Arbeidsområdet er omfattende og det er nødvendig at den som tilsettes kan takle høyt arbeidstempo i perioder. 

Arbeidsoppgaver
• Lønn
• Honorarer og reiseregninger
• NAV-refusjoner
• Avstemming og regnskap vedr. lønn
• Rapportering og statistikk til offentlige myndigheter og internt
• Regnskap, herunder føring av bilag og fakturering kan også bli aktuelle oppgaver
• Veiledning av våre ansatte i relevant lov – og avtaleverk
• Andre økonomi- og administrative oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper
• Relevant utdanning, minimum bachelorgrad eller tilsvarende
• Svært gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
• Evne til å arbeide nøyaktig, strukturert, selvstendig og effektivt
• Fleksibel og omstillingsdyktig
• Evne til å videreutvikle og effektivisere rutiner og prosesser
• Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål
• Kommuniserer på en klar og strukturert måte
• Erfaring i bruk av SAP, Agresso og Contempus, samt kunnskaper i bruk av Excel, vil bli tillagt positiv vekt

Vi vil vektlegge din personlige egnethet for stillingen og i hvilken grad du kompletterer den øvrige staben vår.

Vi kan tilby:

• Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
• Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
• Lønn fra kr 466 500 til kr 548 200 pr. år som rådgiver i kode 1434 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
• Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
• Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
• En aktiv velferdsforening for ansatte
• Et hyggelig arbeidsmiljø

Generelt for stillingen:
Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen er IA virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med nedsatt funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til HR-direktør Katrine Storeheier, tlf. 77 64 20 58 / 90 77 53 48, eller på e-post fmtrkst@fylkesmannen.no eller fagansvarlig økonomi Vidar Nyheim 77 64 20 23/ 41 28 82 98, eller på e-post fmtrvny@fylkesmannen.no.  

Vi viser også til fylkesmannens hjemmeside, www.fmtr.no

Din søknad:
Send din søknad via www.jobbnorge.no. Du må legge ved relevante vitnemål og attester.

Søknadsfristen er 16. august 2017.

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  140391
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger