Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og helsefaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, barnevern, barnehage og utdanningssektoren. Embetet har ca. 133 medarbeidere.

 

Administrasjons- og HR-avdelingen har 20 ansatte som jobber i fire team innen brede og allsidige fagfelt; HR/personaladministrasjon, økonomi, IKT, arkiv og resepsjon. Overordnede mål for avdelingens arbeid er å yte robuste administrative tjenester av god kvalitet og virke til embetets beste. Den ledige stillingen ligger under vårt økonomiteam og vil i det daglige rapportere til fagansvarlig.


Lønns- og økonomimedarbeider

Denne stillingen er ikke aktiv.