Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. Vi kjenner foreløpig ikke utbyggings- eller entrepriseform og NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av dette. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt nybygg i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca 136.000 kvm fra ulike steder i byen skal erstattes med arealer i området Gløshaugen – Elgeseter – Øya samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. For mer informasjon: www.ntnu.no/campusutvikling

Ansvarlig for brukerinvolvering

Vil du være med på å utforme framtidens universitetscampus i Trondheim?

Til stillingen ligger det faglige og praktiske ansvaret for at NTNUs brukerinvolvering skjer i hht program for brukerinvolvering i alle prosjektets faser og delprosjekter. Stillingen vil ha et ansvar for å bidra til nødvendig organisasjonsutvikling i samarbeid med NTNUs HR-ressurser og ordinære formelle fora for medvirkning og medbestemmelse.

Stillingen vil ha det overordnede faglige ansvaret for dette samt rådgi og bistå prosjektorganisasjonen for delprosjektene med konkret planlegging og gjennomføring av slike prosesser. Stillingen inngår i campusprosjektets ledergruppe og rapporterer til prosjektsjef.

Aktuelle kandidater har solid faglig bakgrunn og praktisk erfaring fra brukerinvolvering og endringsarbeid i store kunnskapsorganisasjoner. Erfaring fra arbeid med akademia vil være en fordel. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsspråket er norsk og vi krever i tillegg at du behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med utdannelse på minimum masternivå innen organisasjonsutvikling, endringsledelse eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn.

NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU og campusprosjektet. Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil derfor være en fordel.

Aktuelle kandidater er strukturert og utviklingsorientert, samt i stand til å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til et godt plangrunnlag for en framtidsrettet campus.

Vi kan tilby:

 • Norges mest spennende utviklingsprosjekt
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gode sosiale ordninger, og en av landets beste pensjonsordninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til prosjektsjef campusutvikling; Merete Kvidal, merete.kvidal@ntnu.no, tlf: 952 63 887 eller senior bedriftsrådgiver Experis Executive Kjell Strøm, tlf. 951 98710, e-post: kjell.strom@no.experis.com

Lønnsvilkår m.v.: Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1088/1181/1364 – sjefingeniør/ senioringeniør/seniorrådgiver. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 624 00 til 860 500, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via denne siden innen 13.08.17. Søknaden har NTNU-nr. 72/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren etter avtale bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140380
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 72/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger