NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har store ambisjoner for utdanning og forskning, og for IT som virkemiddel for å nå målene. NTNU IT leverer IT-tjenester til mer enn 40.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. NTNU IT er organisert i 6 seksjoner som jobber med drift, brukerstøtte, utvikling, forvaltning, strategi og sikkerhet. NTNU IT har bred erfaring med ledelse av organisasjon, utvikling- og implementeringsprosjekter innen IKT, hvor krav til organisasjonsforståelse er en svært viktig faktor for å lykkes. Vi er et miljø med stor faglig kompetanse og fokus på trygghet og sosialt felleskap. Vi har et inkluderende og godt sammensatt miljø med over 180 ansatte med ulik alder, kjønn og nasjonalitet.
Kunnskap for en bedre verden, IT for et bedre universitet.

IT-arkitekt

NTNU IT har nå ledig fast 100% stilling som IT-arkitekt.

Vi søker en IT-arkitekt som skal jobbe med oppgaver både innen løsnings- og informasjonsarkitektur. Rollen vil inngå i den sentrale arkitekturgruppen som er under etablering i IT-avdelingen. Vi har et ønske om å styrke kompetansen innen Business Intelligence og data management.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være blant annet utvikling og forvaltning av informasjonsarkitektur for virksomhetsstyring.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelor. Søkere med mastergrad foretrekkes. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse på Datavarehus
 • Fordel med erfaring fra tilsvarende stilling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og god på kommunikasjon
 • God gjennomføringsevne
 • Flink til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Analytisk med god helhetsforståelse
 • Ha evne til å tenke nytt og innovativt og se forbedringspotensial
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Godt humør!

Hva kan vi tilby deg:

Hos oss blir du en del av et kreativt og inspirerende kompetansemiljø, store og små prosjekter og aktiviteter på tvers av NTNU. Vi kan tilby deg deltakelse på relevante konferanser, kurs og videreutdanning. NTNU har fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstida. Du får en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

Lønnsbetingelser m.v.:

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (1181). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet med kr. 512 300,- til kr. 609 300,- avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% i innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til seksjonssjef for Strategi og styring: Jan Eirik Eggan, tlf 911 70 101, epost: jan.e.eggan@ntnu.no

Elektronisk søknad sendes via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Merk søknaden med NTNU-nr. 76/17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140364
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 76/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger