Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Seniorrådgiver/rådgiver med juridisk kompetanse søkes til Barne- og familieseksjonen

Sosial- og familieavdelingen, Barne- og familieseksjonen har ledig et vikariat i ett år som seniorrådgiver/rådgiver i 100 % stilling for jurist på barnevernområdet. Stillingen er ledig fra september 2017 til september 2018 med eventuell mulighet for forlengelse. I tilfellet internt opprykk vil det bli ledig en rådgiverstilling.

Barne- og familieseksjonen har ansvaret for flere fagområder og behandler saker etter blant annet barneloven, familievernloven, krisesenterloven og barnevernloven. Det gis råd/veiledning og informasjon overfor barneverntjenestene i bydelene/kommunene i Oslo og Akershus og det føres tilsyn med kommunenes tjenesteyting etter lov og forskrift. Det føres videre tilsyn med kommunene som krisesentermyndighet. Det føres også tilsyn med familievernkontorene i våre to fylker. I tillegg har seksjonen ansvaret for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Arbeidsoppgaver for stillingen:

 • klagesaksbehandling og utredning på barnevernområdet
 • rådgivning på barnevernområdet
 • føre tilsyn med bydelene/kommunene
 • føre tilsyn med barneverninstitusjoner
 • sikre gjennomføring av statlig politikk på barnevernområdet
 • andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov

For stillingen kreves/ønskes:

 • det kreves juridisk embetseksamen/ mastergrad i rettsvitenskap
 • det kreves kjennskap til barnevernområdet
 • det kreves gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • det kreves god skriftlig og muntlig fremstilling
 • det kreves kjennskap til offentlig forvaltning
 • det er ønskelig med barnerett spesialfag
 • det er ønskelig med kjennskap til kommuner og bydeler
 • erfaring fra offentlig sektor
 • det kreves god kjennskap til barnevernloven og beslektet regelverk, deriblant forvaltningsloven
 • det forutsettes at søkere har erfaring fra å håndtere prinsipielle problemstillinger innen fagområdet
 • det kreves gode formidlingsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsinnholdet kan endres som følge av statlig omlegging.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver, stillingskode 1364, årslønn kr. 517 700 – 548 200, eller som rådgiver, stillingskode 1434, årslønn kr. 451 300 – 508 800, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål

 • å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
 • å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne

Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv)

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Bente Rygg tlf.: 22 00 35 98, eller seksjonssjef Tove Narud tlf.: 22 00 37 44.

Søknadsfrist: 25. juli 2017

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Det bes angitt hvilken stilling det søkes på.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  140354
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger