NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og –forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider bl.a. med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

HR-konsulent (seniorkonsulent 1364) med spesielt ansvar for timelønte ansatte

Fast 100 % stilling med arbeidssted NTNU Gjøvik


Ved HR- og HMS-avdelingen er det ledig stilling som HR-konsulent. Stillingen inngår i Faggruppe for rekruttering og HR-støtte sitt forvaltningsteam i Trondheim, men vil ha arbeidssted i Gjøvik. Noe reisevirksomhet til Trondheim må påregnes.

Vår nye medarbeider vil ha spesielt ansvar for å profesjonalisere og videreutvikle driftstjenestene knyttet til timelønte medarbeidere i fellesadministrasjonen.


Sentrale arbeidsoppgaver

 • særskilt ansvar for tilsetting og oppfølging av timelønte ansatte i NTNUs fellesadministrasjon. I dette ligger også utviklingsarbeid, standardisering og digitalisering av arbeidsprosessene knyttet til timelønte
 • personalforvaltning og oppfølging av arbeidsforhold for alle ansatte i fellesadministrasjonen i Gjøvik. Dette kan blant annet være sykefraværsoppfølging, IA-arbeid, oppdatering av rutiner, opplæring av nytilsatte samt registrering, kontroll og rapportering i lønns- og personalsystemet HR-portalen
 • rådgivning og lederstøtte
 • forvalte lov- og regelverk 
 • veiledning og informasjon til medarbeidere og HR-nettverk

 

Det må kunne påregnes endring i arbeidsoppgaver.


Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra praktisk HR-arbeid
 • erfaring med bruk av administrative systemer innenfor HR og generell saksbehandling

Det er ønskelig med erfaring innen:

 • prosjekt- og utviklingsarbeid på HR-området
 • HR-arbeid fra offentlig sektor, gjerne fra universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en medarbeider som arbeider strukturert, nøyaktig og selvstendig. Du vil ha nær kontakt med enheter, ansatte og ledere og må derfor være fleksibel, serviceinnstilt, være tydelig og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Arbeidet med å videreutvikle og profesjonalisere driftstjenestene knyttet til timelønte medarbeidere er et nytt satsningsområde, og vi trenger en medarbeider med pågangsmot og som motiveres av faglige utfordringer. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt spesielt.


Vi tilbyr:

 • utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et dynamisk og tverrfaglig miljø ved Norges største universitet
 • fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (kode 1363). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 473 100-516 000,- pr år. Fra lønnen trekkes 2% i innskudd til Statens pensjonskasse.


Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidssted, samt ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.


I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidssted er for tiden ved NTNU Gjøvik.


Informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faggruppeleder Fredrik Berg Faugstadmo, e-post fredrik.faugstadmo@ntnu.no, tlf: 73 59 54 76 eller Per David Nielsen ved NTNU i Gjøvik, e-post per.nielsen@ntnu.no,tlf: 61135212.

Elektronisk søknad sendes via denne siden. Relevante attester, referanser og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist:13.08.2017.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  140327
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 80/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger