NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rådgiver - Forskningsseksjonen

Fakultet for medisin og Helsevitenskap
Forskningsseksjonen

Midlertidig 100 % stilling som rådgiver

Fakultet for medisin og helsevitenskap har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse. Forskningen spenner fra grunnforskning til translasjonsforskning og anvendt forskning.

Stillingens overordnede formål er å være med å utvikle og implementere fakultetets ambisjoner og planer innenfor forskning. Rådgiveren skal sørge for gode systemer og rutiner for oppfølging, samt sikre gode grunnlag for strategiske prioriteringer.

Ønsket oppstart er høsten 2017, med en varighet ut juli 2018. Denne stillingen er midlertidig, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:
• Koordinere søknadshjelpen ved MH-fakultetet: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%C3%B8knadshjelp+for+forskere+ved+Det+medisinske+fakultet+og+Helse+Midt-Norge
• Delta aktivt i søknadshjelpen selv – herunder bistå forskere i søknader om ekstern finansiering.
• Holde seg oppdatert om relevante utlysninger av forskningsmidler og informere fagmiljøene om dette. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale utlysninger.
• Holde kurs i søknadsskriving.
• Samarbeide med sentral forskning-stab og forskningsrådgivere ved institutt.
• Koordinere og planlegge årlig prosess for strategisk infrastruktur-plan – herunder søknad om midler til infrastruktur fra lokale, nasjonale og internasjonale kilder.
• Strategisk koordinering av kjernefasiliteter.
• Bistå i utredninger og saksforberedelser for dekanat og instituttledere på saker som omhandler forskning, forskningspolitikk og -strategi.


Krav og ønsker til bakgrunn og kompetanse:

• Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå er et krav. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Kandidater med Ph.d innenfor relevant fagområde vil bli foretrukket dersom man er personlig egnet og er motivert for en administrativ stilling. Relevant fagområde vil være biomedisinsk eller medisinske fag.

• Erfaring og kompetanse på høyt nivå fra relevant forskning/forskningsadministrativt arbeid er et krav.
• Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper er et krav.
• Erfaring med operativ søknadsstøtte og vitenskapelig skriving er ønskelig.
• Interesse for og/eller erfaring fra medisinsk og helsefaglig forskning er ønskelig.
• Kjennskap til nasjonale og internasjonale finansieringsmekanismer innenfor forskning er ønskelig.
• Kunnskap om vitenskapelig infrastruktur innenfor medisinsk og helsefaglig forskning er ønskelig.


I tillegg ønsker vi oss en person som:

• Har gode samarbeidsevner, men kan samtidig arbeide selvstendig og strukturert.
• Har stor arbeidskapasitet, er systematisk, viser initiativ og er fleksibel.
• Har evnen til å opptre løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler.
• Har evnen til analytisk arbeid og helhetstenking.
• Er resultatorientert og har gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Stillingen tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et allsidig og trivelig arbeidsmiljø som er preget av aktive, engasjerte og dyktige medarbeidere. NTNU er i kontinuerlig utvikling for å bli et ledende universitet innen forskning og utdanning.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr. 402 300. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 482 100 – 589 600 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via denne siden (www.jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 27. august 2017

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:
Seksjonssjef Kari Håland, tlf. 99 60 26 75, e-post kari.haland@ntnu.no

For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med:
HR-konsulent Sissel Sollien, tlf. 48 05 11 91, e-post sissel.sollien@ntnu.no


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140307
 • Intern-ID
  2017/23244
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger