NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Avdeling for studieadministrasjon
Avdeling for studieadministrasjon har ca 80 medarbeidere, derav ca 45 i Trondheim. De øvrige i Ålesund og Gjøvik.

Seksjonssjef for utdanning - Vikariat

Ved Seksjon for utdanning i Ålesund er det ledig et års vikariat som seksjonssjef. Arbeidsstedet er Ålesund.

Vi yter service i form av studieadministrative tjenester overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/institutter. Avdelingen har ansvaret for opptak, time- og romplanlegging, forvaltning av undervisningsareal, planlegging og gjennomføring av eksamen, produksjon av vitnemål og for arbeidsoppgaver knyttet til de studieadmnistrative systemene som benyttes, som Felles Studentsystem (FS) og Studentweb. Seksjonene i Ålesund og Gjøvik leverer også mange tjenester til funksjoner som ligger i andre avdelinger, blant annet støtte til internasjonalisering og rekruttering/markedsføring.

Avdelingen har mange spennende utviklingsoppgaver som skal bidra til at NTNU lykkes med å nå sine mål fremover. Vi har en omfattende kontakt internt på NTNU og innenfor utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder ved Avdeling for studieadministrasjon. Arbeidstittel er seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

Seksjonslederen skal ivareta seksjonens funksjonsområde, lede seksjonens virksomhet og utvikle seksjonens tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Det kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå, samt omfattende og relevant praksis, ledererfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning
 • Det legges vekt på personlige kvalifikasjoner vedrørende personalbehandling og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes vil inngå i et kreativt og hektisk miljø, hvor det settes krav til strategisk tenkning, selvstendighet, evne til å ta initiativ og til samarbeid. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

Vi kan tilby

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstida

Stillingen lønnes som seksjonssjef, kode 1211. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 563 100 – 789 700 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette beløpet trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Hvis stillingen skulle bli besatt med interne krefter, ber vi deg angi i søknaden om du i så fall ville være interessert i å vikariere for vedkommende.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Avdelingsleder for Studieadministrasjon Knut Veium, tlf. 73 59 80 71/91793111, email: knut.veium@ntnu.

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 06.08.17. Søknaden har NTNU-nr. 69/17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  140279
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 69/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger