NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Avdeling for studieadministrasjon
Avdeling for studieadministrasjon har ca 80 medarbeidere, derav ca 45 i Trondheim. De øvrige i Ålesund og Gjøvik.

Rådgiver/seniorkonsulent - studieadministrasjon

Ved utdanningsseksjonen er det ledig fast 100% stilling som rådgiver/seniorkonsulent med arbeidssted i Ålesund.

Vi yter service i form av studieadministrative tjenester overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/institutter. Avdelingen har ansvaret for opptak, time- og romplanlegging, forvaltning av undervisningsareal, planlegging og gjennomføring av eksamen, produksjon av vitnemål og for arbeidsoppgaver knyttet til de studieadmnistrative systemene som benyttes, som Felles Studentsystem (FS) og Studentweb.

Avdelingen har mange spennende utviklingsoppgaver som skal bidra til at NTNU lykkes med å nå sine mål fremover. Vi har en omfattende kontakt internt på NTNU og innenfor utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen ivaretar også funksjoner og tjenester for andre avdelinger innen utdanningsområdet. Arbeidsoppgavene i denne stillingen vil faglig sett i hovedsak sortere under avdeling for studenttjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for lokale studentrekrutteringstiltak ved NTNU i Ålesund (Oppfølging av studentambassadører, lokale studentrekrutteringsarrangement på Campus med mer)
 • Samarbeid med sentral Faggruppe for studentrekruttering om felles overordnede rekrutteringstiltak for hele NTNU (studiekatalog, utdanningsmesser, universitetsturné)
 • Samarbeide med NTNU Karriere om tilbud til studenter ved NTNU i Ålesund
 • Bidra ved Immatrikuleringen av nye studenter ved NTNU i Ålesund, Alumni og andre lokale arrangementer

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Du må ha relevant praksis med dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Det er ønskelig med spisskompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Den som tilsettes vil inngå i et kreativt og hektisk miljø, hvor det settes krav til helhetlig tenkning, selvstendighet, evne til å ta initiativ og til samarbeid
 • Det legges vekt på personlige kvalifikasjoner vedrørende personalbehandling og samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller som seniorkonsulent (kode 1363). Den som tilsettes vil nomalt bli avlønnet fra kr. 466 500 – 537 700 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette beløpet trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt rådgiver Per Arne Orloff, tlf. 70161514, epost: peor@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 06.08.2017. Stillingen har NTNU-nr. 75/17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  140275
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 75/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger