Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har fusjonert og heter fra 01.01.2017 Høgskolen i Innlandet. Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljø som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og har som mål å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Dekan ved fakultetet for audiovisuelle fag

Denne stillingen er ikke aktiv.