Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/ Førstelektor i samfunnsarbeid

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor i samfunnsarbeid. Stillingen er knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag, Instititutt for sosialfag og vernepleie, Campus Bergen.

 

Arbeidsområder og oppgaver

Den som tilsettes skal undervise, veilede og drive utviklingsarbeid innenfor fagområdet samfunnsarbeid og andre sosialfaglige emner knyttet til instituttets studieprogram og innenfor avdelingens forskningsprofiler. Stillingen innebærer også oppfølging og veiledning av studenter samt sensurering. Den som tilsettes må bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver og utvikling av faget og forskningsmiljøet sammen med det øvrige personalet.

Stillingene er i hovedsak knyttet til master i samfunnsarbeid, men den som tilsettes må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet, da særlig bachelorutdanningene.

Kvalifikasjonskrav
For ansettelse som førsteamanuensis kreves avlagt ph.d.- grad innenfor samfunnsvitenskap, sosialfag, folkehelse eller andre relevante fag. Det kreves dokumentasjon på førstelektorkompetanse for tilsetting som førstelektor. Både for tilsetting som førsteamanuensis og førstelektor må det dokumenteres fordypning i relevante områder innen samfunnsarbeid.

Instituttet arbeider for å styrke den vitenskapelige kompetansen innenfor det flerfaglige sosialfaglige feltet og utvikle en profesjons- og praksisrettet profil. I tillegg til vitenskapelig kvalifikasjon vil det legges vekt på arbeidserfaring fra praktisk samfunnsarbeid og/eller erfaring med ledelse/ arbeid i prosjekter som baserer seg samfunnsarbeids perspektiver/metodikk.

Pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk, i tillegg til god IKT-kompetanse. Det er en fordel med interesse for og/eller erfaring med e-læring (eller studentaktive læringsformer).

Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ, ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer.

Dersom den som blir tilsatt ikke har formell pedagogiske kompetanse eller solid erfaring fra undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig som førsteamanuensis / førstelektor for inntil 1 år med sikte på kvalifisering og fast tilsetting. Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig tilsetting for inntil to år som høgskolelektor.      

Slik søker du

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

 

Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Søknaden må også inneholde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen.

 

Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Lønnsvilkår
Stillingen lønnes i stillingskode kode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til pensjonskassen.

Generell informasjon

Den som blir tilsatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endret.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

 

Hjemmeside

Kontaktperson

 

Instituttleder, Svanaug Fjær
Telefon: + 47 55 58 57 53
Mobil: +47 91 88 97 44

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  140237
 • Intern-ID
  17/07369
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger