NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Teknisk leder (overingeniør/senioringeniør)

Ønsker du en lederstilling med utfordrende arbeidsoppgaver? Vi søker en

Overingeniør/Senioringeniør – leder for teknisk gruppe

Stillingen er fast organisert som en 100 % stilling ved Institutt for fysikk. Instituttet har 36 faste og 73 midlertidige vitenskapelig ansatte, 7 ansatte i administrative og 13 i tekniske stillinger. Årlig undervises ca 2000 studenter og ca 70 masterstudenter og 20 doktorgradskandidater uteksamineres.

Forskning og undervisning ved instituttet er både eksperimentell, numerisk og teoretisk og dekker flere fagfelt med fokus på astrofysikk, atmosfærefysikk, partikkelfysikk, optikk og laserfysikk, kondenserte mediers fysikk og materialfysikk (inkludert myke og komplekse materialer), kvanteteknologi, biofysikk og medisinsk teknologi. Instituttet har nye og godt utrustede forskningslaboratorier med stor intern og ekstern undervisnings- og forskningsaktivitet, samt ansvar for nasjonale infrastruktur: NORTEM, RECX og NALMIN. Instituttet har og ansvar for eksperimentell utdanning innen fysikkområdet på NTNU og drifter et omfattende kurslaboratorium for alle nivå av eksperimentell utdanning.

Teknisk leder er sammen med kontorsjef hovedansvarlig for kontinuiteten og utviklingen av instituttets tekniske og administrative støtte. Teknisk leder vil være medlem i instituttets operative ledergruppe og rapporterer direkte til instituttleder. Vedkommende er leder for instituttets tekniske gruppe og har som viktigste oppgave å legge til rette for god forvaltning og utvikling av instituttets tekniske ressurser (personell, utstyr og laboratorier), daglig drift gjennom god delegert personalledelse og en fremsynt utvikling av rutiner og støttesystemer på teknisk side.

Teknisk leders arbeidsområder omfatter:

 • Drift og utvikling av teknisk gruppe inkludert personalledelse
 • HMS-arbeid i samarbeid med øvrig linjeledelse inkludert HMS-koordinator ved instituttet
 • Arealansvarlig inkludert koordinering av disponering av areal (lab, kontor, lesesal, møterom, grupperom, undervisningsrom med mer)
 • IT-kontakt for instituttet.
 • Ansvar for drift og koordinering av instituttets undervisningslaboratorier og overordnet ansvar for oppfølgning av instituttets leiested.
 • Prosessdriver og prosjektleder i forbindelse med arbeid med bemanning, investeringer, organisasjonsutvikling og strategiske tiltak på teknisk side.
 • Implementering av beslutninger i organisasjonen
 • Fungere som kontaktperson mellom instituttledelse, vitenskapelig ansatte og teknisk-\ administrativt ansatte i samarbeid med kontorsjef
 • Saksforberedelser til instituttets ledelsesorganer
 • Videreutvikling av rutiner og kvalitetsforbedrende tiltak
 • Samarbeid med fakultet-\ og sentraladministrasjonen og andre institutter
 • Organisering av utleie av laboratorie-utstyr, tjenester og areal til interne og eksterne kunder

Teknisk leder er tillagt et særskilt ansvar for videre utvikling av instituttets tekniske gruppe.

Kvalifikasjoner:
For stillingen kreves det relevant utdanning fra universitet/høgskole minimum mastergrad og erfaring fra arbeid og drift av laboratorium og drift av avansert utstyr. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det er viktig at personen som ansettes har relevant ledererfaring med evne til å konkretisere, planlegge, tilrettelegge og organisere arbeidet i forhold til fastsatte overordnete mål.
Det stilles krav til god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Stillingen krever en person som evner å inspirere, involvere og motivere medarbeidere. Personen må være strukturert, utadvendt, tillitsskapende, serviceinnstilt, selvstendig, ha gode samarbeidsegenskaper og kunne takle høyt arbeidspress og være initiativrik.

Personlig egnethet og interesse for ledelse vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos instituttleder Erik Wahlstrøm, tlf. 47343567, e-post: erik.wahlstrom@ntnu.no.

Søknad vedlagt CV, inkludert referanseliste, og kopier av attester og vitnemål bes sendt elektronisk via www.jobbnorge.no .

Stillingens referansenummer er NV-94/17

Søknadsfrist: 21.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140195
 • Intern-ID
  NV-94/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger