Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.


22. juli-senteret er et læringssenter som er lokalisert i Høyblokka. 22. juli-senterets mandat er å undervise og formidle hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, til elever fra 9. trinn og oppover, samt øvrige besøkende. Læringssenteret åpnet for publikum 22. juli 2015.

Formidler (rådgiver) i 22. juli-senteret

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledig stilling som formidler (rådgiver) i 22. juli-senteret. Formidleren blir en del av fagteamet i 22. juli-senteret.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning for skoleklasser
 • Formidling til øvrige grupper
 • Vertsoppgaver
 • Utviklingsarbeid innen undervisning og formidling 
 • Delta i senterets øvrige driftsoppgaver

Arbeidstid og arbeidsoppgaver er delt mellom 22. juli-senteret og kontor.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen pedagogikk, sosiologi, didaktikk, museologi, kulturstudier eller andre relevante studieretninger
 • Pedagogisk erfaring med undervisning og formidling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. Direkte erfaring med tidsvitner i lignende programmer kan erstatte krav til fagretning.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Det vil være en fordel med relevant arbeidserfaring fra museum eller tilsvarende virksomhet
 • God forståelse og brukerferdigheter innen nett og sosiale medier
 • Å beherske flere språk muntlig vil være positivt

Personlige egenskaper:

 • Svært gode pedagogiske evner
 • God relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker godt å jobbe i team
 • Initiativrik og evner svært godt å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag
 • Du er empatisk og trygg på deg selv
 • Stillingene medfører mye direkte kontakt med besøkende. Personlig egnethet vil derfor vektlegges høyt

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger:

 • Læringssenteret er av midlertidig varighet og det er tatt høyde for at utstillingen skal ha en varighet på inntil fem år. Dette er en 100% stilling i engasjement. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Noe helgearbeid må påregnes.
 • Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Lønn: Stillingen lønnes som stillingskode 1434 rådgiver, i spennet 439 600 til 498 000 . Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Nærmere opplysninger ved:
Faglig og administrativt ansvarlig (tjenesteansvarlig) Anne Lene Andersen, anne-lene.andersen@dss.dep.no, mobil: 97022512
Seksjonssjef Tone Engløkk Jorde, tone.jorde@dss.dep.no, mobil: 992 79 249

Søknadsfrist: 13.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  140188
 • Intern-ID
  DSS 2017-23
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger