Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Førsteamanuensis innen industriell økonomi - ref.nr 17/01961

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast, 100% stilling som førsteamanuensis innen industriell økonomi – planlegging, styring og prosjektledelse.

 

Stillingen er primært knyttet til gjennomføringen av det 5-årige sivilingeniørstudiet i industriell økonomi ved fakultetet, samt FoU-virksomhet innen fagområdet. Fagmiljøet og utdanningstilbudet i industriell økonomi ved NMBU er i rask utvikling, og det forutsettes at den som tilsettes bidrar i å knytte faglig nettverk og utvikle prosjektaktiviteter ved NMBU og på tvers av universitets- og landegrensene.

 

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) har 130 ansatte, ca.  1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektorutdanning i realfag, og vel 60 doktorgradsstudenter (PhD). Fakultetet er organisert i fagområdet; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg og arkitektur, Vann- og miljøteknikk, Maskin, prosess- og produktutvikling, Industriell økonomi, Geomatikk og Læring og Lærerutdanning. Arbeidssted er på Campus Ås.

 

INDØK-studiet består av felles grunnfag, profilkombinasjoner av økonomiske og teknologiske fagemner gitt ved RealTek i samarbeid med Handelshøgskolen ved NMBU, samt hovedfag og gradsarbeide som fører fram til sivilingeniørgraden/ mastergraden i teknologi. Mange INDØK-studenter gjennomfører deler av sin studietid ved utenlandske universiteter/læresteder.

 

 

Arbeidsoppgaver

God kompetanse innen prosjektplanlegging, prosjektstyring og prosjektledelse er sentralt innen samtlige av instituttets mastergrads-utdanninger, og det er viktig å styrke fagkompetansen og fagtilbudet på dette området ved NMBU.

 

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Faste undervisningsoppgaver knyttet til den eksisterende emneporteføljen i industriell økonomi ved RealTek (IND-kursemnene) på grunnleggende nivå og på masternivå.
 • Videreutvikling av kursemneporteføljen i planlegging, styring og prosjektledelse med tilhørende verktøybruk (standarder, sertifisering og programvare mv).
 • Veiledning av gradsstudenter og gradsarbeider på master- og doktorgradsnivå (PhD).
 • Anvendt forsknings- og formidlingsarbeid innen fagfeltet i tett samarbeid med ledende fagmiljø i Norge og internasjonalt, norsk næringsliv og aktuelle organisasjoner.
 • Administrative fellesoppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av studieretningen i Industriell økonomi.
 • Andre oppgaver knyttet til søkerens egen kompetanseprofil/ bakgrunn vil kunne bli vurdert.

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver legges til.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde for stillingen, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning (se også punktet nedenfor om “Pedagogikk”)

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra planlegging og ledelse av større prosjekter innen produksjonsindustri, bygg og anleggsprosjekter, eller større foretak og organisasjoner mv.
 • God kjennskap til fagfeltet internasjonalt. Eksempler kan være International project management association (IPMA og NFP) og Project management institute (PMI), samt deres kompetanseplattformer, standarder (PMP) og sertifiseringsordninger.
 • God kjennskap til aktuelle programvareverktøy og praktisk bruk av disse i undervisning og forskning på fagområdet.

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

 

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og i forhold til studentene
 • Gode evner til samarbeid og bygging av gode relasjoner innad i fagmiljøet og utad til andre fagmiljøer.
 • Erfaring og interesse for å forske i team og gjerne på tvers av fagdisipliner og sektorielle tradisjoner.
 • Personlig motivasjon og drivkraft for å bygge opp aktuelle forskningsfelt og fremme søknader, og videreutvikle samarbeidet med næringslivet.

Emneundervisning vil fortrinnsvis foregå på nordisk fagspråk. Søkere som ikke kan norsk, dansk eller svensk forplikter seg til å lære og beherske norsk muntlig og skriftlig og må kunne undervise grunnleggende emner på norsk innen to år.

 

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver legges til.

 

 

Likestillings-aspektet

NMBU ønsker flere kvinner i faste, vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

 

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-76), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Seksjonsleder Johan Andersen, tlf. 481 41 965, epost: johan.andersen@nmbu.no;

Førsteamanuensis Tor Kristian Stevik, tlf. 913 25 401, epost: tor.stevik@nmbu.no

Professor II Ingemund Jordanger, tlf. 920 43 159, epost: ingemund.jordanger@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist:
01.10.2017

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/01961 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.10.2017

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  140177
 • Intern-ID
  17/01961
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger