NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap, vikariat

Ved Institutt for språk og litteratur lyses det ut et ledig vikariat (50 % stilling) som universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap for perioden 01.01.18 til 31.12.18.

Stillingen innebærer undervisnings- og vurderingsarbeid innenfor fagområdet allmenn litteraturvitenskap.

Informasjon om instituttet
Institutt for språk og litteratur er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag i overkant av 80 vitenskapelige fast ansatte og ca. 15 stipendiater som forsker og underviser i bl.a. allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fransk, tysk, nordistikk, europastudier, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap, tegnspråk og tolking og kulturhistorie. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og står ansvarlig for flere større forskningsprosjekter. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/isl

Seksjon for allmenn litteraturvitenskap har per i dag fire og en halv fast vitenskapelige ansatte.

Seksjon for allmenn litteratur har et aktivt og utadrettet forskningsmiljø og er involvert i flere forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Seksjonen tilbyr master- og bachelorutdanning samt ph.d.-veiledning. Seksjonens forskning har sine litteraturhistoriske tyngdepunkt i henholdsvis modernisme og i det syttende og det attende århundrets litteratur. Både individuelle og felles forskningsprosjekter på seksjonen har i overveiende grad en kulturanalytisk profil der tekstanalytisk og filologisk basiskompetanse kombineres med nyere disiplinovergripende teori og metode.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innenfor allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende
 • undervisningskompetanse innen allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • kompetanse til å vurdere innhold og språk i studentarbeid på både bokmål og nynorsk
  gode samarbeidsevner

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • faglig kompetanse og undervisningserfaring innenfor allmenn litteraturvitenskap
 • pedagogiske kvalifikasjoner og evne til å inspirere studenter
 • gode samarbeidsevner.

Som universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap ved ISL vil du

 • undervise og veilede på ulike nivå, både innen fagstudiet og etter- og videreutdanning
 • delta i gjennomføringen av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan
 • delta i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og rekruttering av studenter
 • ta del i eksamensarbeid og instituttets administrative oppgaver

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at hun/han kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 412.200,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr.  412.200,- til kr. 537.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Annlaug Bjørsnøs, annlaug.bjorsnos@ntnu.no, eller seksjonskoordinator Martin Wåhlberg, martin.wahlberg@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, epost: hege.kissten@ntnu.no

Søknad
Søknaden med vedlegg skal merkes med HF 17-031, og sendes elektronisk via http://www.jobbnorge.no
Som vedlegg til søknaden sendes:

 • CV
 • liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med informasjon om hvor de er offentliggjort
 • oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante pedagogiske kvalifikasjoner.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 20.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140156
 • Intern-ID
  HF 17-031
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger