NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Seniorkonsulent

Ved Institutt for lærerutdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er det ledig et vikariat innen studieadministrasjon. Den ledige stillingen er et ettårig vikariat som seniorkonsulent i 100 % stilling med mulighet for fast tilsetting.

Institutt for lærerutdanning tilbyr et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og er et av NTNUs største med 3000 studenter og cirka 300 ansatte. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU.

Institutt for lærerutdanning har eget ph.d- program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL).

Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Instituttadministrasjonen, hvor denne stillingen er organisert, består av 35 ansatte, hvorav en lærling. Instituttets administrasjon er fortiden lokalisert på Rotvoll og Moholt. Arbeidssted for denne stillingen er for tiden på Moholt, men instituttet flytter i løpet av 2018 inn i nye lokaler på Kalvskinnet. Endring i arbeidssted må derfor påregnes.

I denne stillingen vil du få en sentral rolle i den administrative oppfølgingen av femårig lektorutdanning 8–13 ved NTNU. Lektorutdanningen tilbys i samarbeid med flere andre fakulteter og institutter, men denne stillingen er spesielt knyttet til den delen som gis av lærerutdanningen som tilbys hos Institutt for lærerutdanning. Du vil ha nær kontakt med studenter, være en viktig støttespiller for de faglige ansatte og ha et tett samarbeid med de andre enhetene som bidrar i studiet.

De varierte oppgavene i stillingen krever at du har god administrativ kompetanse og kan holde i mange prosesser samtidig. Stillingen inngår i et arbeidsfellesskap med flere studiekonsulenter hvor vi legger vekt på et åpent og støttende arbeidsmiljø.

Hovedarbeidsområdene i stillingen vil være

 • administrativ støtte til fagkoordinator, praksisansvarlig og faglærere
 • studieplanarbeid: støtte og rådgivning til fagkoordinator og emneansvarlige
 • deltakelse i studieprogramråd og i koordinerende fora
 • utrednings- og utviklingsarbeid
 • studieveiledning og oppfølging av studenter
 • saksbehandling innen studieområdet
 • timeplanlegging

 Vi søker en medarbeider som har følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå er et krav. Relevant utdanning på masternivå er ønskelig og vil normalt bli foretrukket.
 • Relevant erfaring fra administrativt arbeid er et krav, og erfaring fra studieadministrativt arbeid er en stor fordel.
 • Er bevisst administrasjonens rolle og støttefunksjon overfor instituttets virksomhet innen utdanning og forskning
 • Erfaring fra arbeid med lærerutdanning eller annen profesjonsutdanning er ønskelig
 • God IT-kompetanse er et krav. Erfaring med de studieadministrative systemene (blant annet FS og ephorte) er ønskelig og vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både i norsk og engelsk.

I tillegg ønsker vi oss en medarbeider som

 • tar initiativ, kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • er strukturert og effektiv
 • er løsnings- og utviklingsorientert

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som nevnt overfor og egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (kode 1363), med minimum årslønn fra kr. 425 500. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 461 600 til kr 535 500 pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for statsansatte, og etter tilsetting må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi oppfordrer spesielt menn og personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillingen. NTNU er en IA-virksomhet.

Søknad

Du søker elektronisk gjennom www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som blir invitert til intervju. Merk søknaden med SU-67

Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, kan du kontakte kontorsjef Øystein Wormdal, tlf. 90141962, oystein.wormdal@ntnu.no, eller HR-rådgiver Marianne Gomo, tlf. 73559832 marianne.gomo@ntnu.no.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Søknadsfrist: 06.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Moholt
 • Jobbnorge-ID
  140141
 • Intern-ID
  SU-67
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger