Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 11.000 studentar og 1.600 tilsette. Universitetet ligg i Noregs tredje største byregion, med ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Vi er einaste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet skal vere ei drivkraft i regionen si kunnskapsutvikling og eit internasjonalt forskingsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon.Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi utforske det ukjente og utfordre det velkjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking (Læringsmiljøsenteret) er eit landsdekkjande senter med eit styre oppretta av Kunnskapsdepartementet. Forutan å vere ein del av Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora er senteret ein del av eit nettverk av elleve nasjonale senter, lagt under Utdanningsdirektoratet. Læringsmiljøsenteret står nasjonale utdanningsstyresmakter bi i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innanfor ansvarsområdet sitt.Senteret arbeider med fagleg utvikling, forsking, utadretta verksemd og relevant undervisning i tråd med fastsett mandat.Senteret har eit styre som øvste organ.Verksemda til senteret består av oppdrag gitt frå Utdanningsdirektoratet og eigeninitierte oppgåver innanfor forsking og utvikling, kompetanseutvikling i barnehagar og skular samt undervisning og rettleiing ved universitetet. Senteret har to avdelingar; ein i Stavanger og ein i Porsgrunn. Det er i dag omlag 50 tilsette ved senteret.

Professor i barnehagepedagogikk og tidleg utvikling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  140047
 • Intern-ID
  30074913
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger