NTNU - kunnskap for en bedre verden

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitetet. Mer informasjon finnes på www.ntnu.no

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 000 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Professor/førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) kombinert med stilling som overlege

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU er det ledig 50 % fast stilling som professor/ førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) kombinert med 50 % stilling som overlege ved BUP, Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, St. Olavs Hospital HF

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for psykisk helse (IPH). Arbeidssted vil være Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). For mer informasjon om IPH og RKBU, se www.ntnu.no/iph
og www.ntnu.no/rkbu.

For mer informasjon om BUP, se https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet barne- og ungdomspsykiatri. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Spesifikke krav til kvalifikasjoner
Den som tilsettes må være spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri, og ha klinisk erfaring innen fagområdet. Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon og beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Den som tilsettes må påregne og bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

For fullstendig stillingsbeskrivelse tilknyttet den vitenskapelige stillingen ved NTNU, trykk her

Kvalifikasjoner
Søkere må kvalifisere for stilling som professor eller førsteamanuensis innenfor fagområdet barne- og ungdomspsykiatri i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge og Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis

Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • Arbeidsplasser som er IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger
 • Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs Hospital HF
 • Et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU fås ved henvendelse til:
Instituttleder/professor, Gunnar Morken, Institutt for psykisk helse, NTNU, Tlf.73 59 01 31, e-post gunnar.morken@ntnu.no 
Senterleder Odd Sverrre Westbye, RKBU, Tlf. 73 55 15 19, e-post odd.s.westbye@ntnu.no

Nærmere opplysninger om stillingen ved St. Olavs Hospital HF fås ved henvendelse til:
Avdelingssjef Anne-Bjørg Nyseter, BUP-klinikk, St. Olavs Hospital HF Tlf. 72 82 24 23, e-post anne-bjorg.nyseter@stolav.no 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Yngve Lorentzen, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, e-post: yngve.lorentzen@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 01.09.2017

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140043
 • Intern-ID
  17/6317
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger