Fylkesmannen er statens representant i fylket. Vi bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Fylkesmannsembetet har 150 samfunnsengasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Kontorsted er Lillehammer.

Rådgiver - Vergemål

Hos Fylkesmannen i Oppland er det ledig et midlertidig engasjement i 100% stilling som

 

Rådgiver - Vergemål

 

Stillingen er lagt til Samordnings- og beredskapsstaben.

 

Engasjementet varer til 31.12.2018 med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

 

Staben har i dag 20 ansatte. Oppgaveporteføljen er i tillegg til vergemål bredt sammensatt med oppgaver bl.a. innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, kommunikasjon, kommuneøkonomi, modernisering, kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, plan- og bygningsloven og fri rettshjelp.

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av variert saksbehandling innen hele vergemålsområdet.

 

Vi ønsker at du har:

 • Bachelor- eller master i rettsvitenskap, eller juridisk embetseksamen.
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet. Kunnskap og erfaring fra vergemålsområdet blir tillagt vekt.
 • Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til initiativ og selvstendig arbeid
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig.

Vi kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
 • Avlønning som rådgiver (1434), fra kr. 432 700 - 517 700 brutto pr år i 100% stilling, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. 

Opplysninger om stillingene gis av stabssjef Asbjørn Lund, tlf. 911 62 651/ 61 26 60 40 eller underdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35

 

Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksitidsordning. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Det tas forbehold om endring i organisering og oppgaver.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentleglova § 25.

 

Søknadsfrist: 30.07.2017

 

Tiltredelse snarest.


Nærmere informasjon om embetet finnes på http://www.fylkesmannen.no/oppland

 

Søknad sendes via Jobbnorge.no. Mottatte attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oppland
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  140042
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger